Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Professor Christopher Gillberg får nordiskt forskningspris

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin har tilldelas Philips Nordic Prize 2004 för neurologisk forskning. Priset är på 50 000 euro och överlämnades till Christopher Gillberg idag i Köpenhamn.

­- Christopher Gillberg är ansedd för sina vetenskapliga forskningsresultat inom epidemiologiska studier, där han har påvisat omfattningen av neuropsykiatriska funktionshinder och hur dessa hänger samman. Gillberg har drivit utvecklingen och är en av de mest centrala forskarna på området, säger juryns ordförande Lennart von Wendt, professor och neuropediatriker vid Helsingfors Universitetscentralsjukhus i ett pressmeddelande från Philips.

Christopher Gillberg har mer än 30 års patientarbete bakom sig inom barn- och ungdomspsykiatri, omsorgsmedicin, barnmedicin, barnneuro­logi och vuxen­psykiatri och är en erfaren kliniker. Han är dessutom en uppskattad pedagog och är ofta inbjuden som huvudtalare vid internationella konferenser inom det barn- och ungdomspsykiatriska området.

Christopher Gillbergs forskning har framför allt gällt autism och Aspergers syndrom, där han bidragit med ny kunskap inom ett flertal områden, alltifrån psykosociala, psykologiska och peda­gogiska faktorers betydelse till genetik och hjärn­anatomi/hjärnfunktion. Han har också bedrivit uppmärk­sammad forskning inom flera andra områden, till exempel om anorexia nervosa, ADHD/DAMP, motoriska svårigheter, tics, mental retardation, epilepsi och tonårspsykoser, där hans arbeten ofta haft karaktären av pionjärarbete vars resultat senare replikerats av andra forskare. Christopher Gillberg har publicerat flera hundra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och är författare till många böcker.

Philips nordiska forskningspris delas idag ut för andra året i rad. Även i år har Philips valt att fokusera på området neurologiska störningar. Philips hoppas att initiativet ska skapa uppmärksamhet kring detta viktiga område och att priset ska bidra till ny forskning som kan underlätta livet för de barn och föräldrar som är drabbade av dessa funktionshinder, exempelvis genom utveckling av nya metoder för funktionsträning.

Priset överlämnades idag av Danmarks kronprinsessa Mary på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Pressmaterial och bilder från prisceremonin kommer under kvällen att läggas upp på www.philips.se/about/news

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera