Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Magnetism orsakar inte övernaturliga upplevelser

Enligt tidigare forskning kan övernaturliga upplevelser åstadkommas med elektromagnetisk stimulering av tinningloben. Nu ifrågasätter forskare från Uppsala och Lund experimentens upplägg och därmed forskningens resultat. Deras egen studie med identisk magnetfältsapparatur visar nämligen inga sådana samband.

Tidigare forskning har rapporterat att så många som 8 av 10 personer får religiösa eller övernaturliga upplevelser när man stimulerar hjärnans tinninglob med ultrasvaga, komplexa magnetfält. Studiedeltagare har beskrivit upplevelser av att någon/något skulle finnas närvarande, trots att deltagaren sitter helt för sig själv. Många deltagare har gjort religiösa tolkningar av den främmande närvaron. Dessa sensationella resultat har fått stor uppmärksamhet i media eftersom man utifrån dem skulle kunna dra slutsatsen att t.ex. religiösa upplevelser enkelt kan åstadkommas med elektromagnetisk stimulering av tinningloben. En sådan magnetfältsstimulator säljs redan via Internet. I tidigare studier är det dock oklart om deltagare och försöksledare känt till studiens frågeställningar och betingelser, något som brukar kallas för “blindhet”. För att ett experiment ska anses ge trovärdiga resultat bör det vara “dubbelblint”. Det betyder här att varken deltagaren eller försöksledaren som samspelar med denne får veta om deltagaren tillhör experimentgruppen (magnetfält påslagna) eller kontrollgruppen (inga magnetfält påslagna). Skälet till denna regel är att eventuella skillnader mellan grupperna annars kan ha orsakats av en mängd ovidkommande faktorer. Till exempel kan deltagarna i experimentgruppen omedvetet ha behandlats på ett sådant sätt att upplevelserna suggererats fram av skäl som inte har att göra med magnetfälten. I ett samarbetsprojekt mellan forskare vid universiteten i Uppsala och Lund har ett dubbelblint experiment genomförts för att testa om resultaten från tidigare studier står sig. I studien ingick ca 90 studenter i teologi och psykologi. Identisk magnetfältsapparatur användes i denna studie som i de tidigare studierna. Resultaten visade att magnetfälten inte orsakade övernaturliga eller religiösa upplevelser. Däremot hade lättsuggererade personer i högre utsträckning övernaturliga upplevelser, men detta hade inget med magnetfälten att göra. Övernaturliga upplevelser rapporterades särskilt av personer med personlighetsdrag som visar en öppenhet för förändringar i medvetandetillstånd och new age-inriktad livsstil. Resultaten visar alltså att tidigare studiers sensationella slutsatser om effekter av magnetfält bör ifrågasättas.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Pehr Granqvist på 018-471 2113, 073-616 2612 eller via e-post Pehr.Granqvist@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera