Artikel från Göteborgs universitet
6 december 2004

Goda resultat av ändrad operationsmetod mot halsbränna

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det är lämpligt att förändra den kirurgiska behandlingen av halsbränna och sura uppstötningar. Genom att operera på ett annat sätt får patienten färre biverkningar som gasbildning och svårigheter att svälja.

Ungefär 20 procent av svenskarna besväras av halsbränna och sura uppstötningar, så kallade refluxsjukdomar. Kliniska studier visar att besvären påverkar livskvaliteten lika mycket som vad hjärt-kärlsjukdomar gör. Halsbränna och sura uppstötningar kan dessutom leda till inflammation i matstrupen, som i sin tur ökar risken för matstrupscancer.

Konsumtionen av medel mot halsbränna och sura uppstötningar har ökat kraftigt de senaste åren. Med det finns många som inte vill medicinera eller inte blir tillräckligt hjälpta av medicin. För dessa patienter är kirurgi i form av så kallad fundoplikation en bra behandling. Fundoplikation är en metod där kirurgen gör en manschett av den övre delen av magsäcken, exempelvis runt hela nedre delen av matstrupen, som fungerar som en förstärkt övre magmun. Detta göra att magsaft inte kan flöda tillbaka till matstrupen och leder därmed till mindre besvär.

– Idag opereras endast en liten del av patienter med refluxsjukdom, men andelen ökar beroende på att operationen kan genomföras med titthålsteknik. Detta minskar smärtorna efter operationen och förkortar sjukskrivningen. Dessutom är metoden mer kosmetiskt tilltalande eftersom ärret blir betydligt mindre, säger leg läkare Cecilia Engström, som skrivit avhandlingen.

I långa loppet är det billigare med kirurgisk än medicinsk behandling. Det finns dock biverkningar. Den kirurgiska behandlingen leder till övergående sväljningsbesvär, men också till minskade möjligheter att rapa och kräkas.

– Detta gör att gas samlas i tarmen istället. Det ger ökade besvär med knipsmärtor och gasbildning. Ibland kan det bli socialt handikappande och patienterna vågar inte gå på bio eller besöka vänner, säger Cecilia Engström.

Genom att som tidigare göra en fundoplikation runt hela magsäcken kan man istället göra den runt halva och bara på baksidan om matstrupen. En långtidsstudie med runt 100 slumpvis utvalda refluxpatienter som opererades för över 10 år sedan har följts. Resultatet visar att 90 procent av dem fortfarande är fria från halsbränna. Med den bakre manschetten har patienterna påtagligt mindre besvär med gasbildning och kan lättare ventilera gas uppåt genom matstrupen.

Sammanfattningsvis visar Cecilia Engströms avhandling att bakre fundoplikation är att föredra för behandling av refluxsjukdom. Denna teknik ger klart mindre biverkningar än en främre eller total fundoplikation.

Avhandlingen är skriven av:

leg läkare Cecilia Engström, telefon: 031-342 10 00, 0702-32 99 32, e-post: cecilia.a.engstrom@vgregion.se

Handledare:

Docent Hans Lönroth, telefon: 031-342 10 00 , e-post: hans.lonroth@surgery.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för gastroforskning

Avhandlingens titel: Operations for gastroesophageal reflux disease. Studies on mode of action and how to improve functional outcomes

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera