Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2004

Stort forskningspris från EU-kommissionen till Karolinska Institutets Nils-Göran Larsson

Professor vid Karolinska Institutet Nils-Göran Larsson får i dag, den 2 december 2004, ett av EUs Descartespriser för sitt deltagande i den transnationella forskningsgruppen MBAD (Mitochondrial Biogenesis, Ageing and Disease). Tillsammans med sina forskarkollegor från andra EU-länder och i samarbete med professor Howard T. Jacobs från Finland har han avslöjat gåtan bakom mitokondriella sjukdomar och åldrandet.

Forskningsgruppen MBAD har bidragit med att synliggöra de molekylära mekanismerna bakom mitokondriella sjukdomar och åldrandet samt funktionen av mitokondriernas genetiska system. De har kartlagt och identifierat funktionen hos flera nyckelgener som är involverade i regleringen av mitokondriellt DNA (mtDNA), vilket i sin tur reglerar ämnesomsättningen.

Mitokondrierna är de små “kraftverk” inuti cellen som ansvarar för cellernas energiförsörjning och därmed den viktiga cellandningen. Ärftliga rubbningar i mitokondriernas förmåga att producera energi leder till allvarliga och ibland dödliga sjukdomar. Mitokondriella sjukdomar orsakade av mutationer, förändringar, i mitokondriernas arvsmassa, mtDNA, drabbar i medeltal en på 10 000 vuxna individer.

Senare tids forskning talar också för att nedsatt mitokondriefunktion skulle kunna vara en bidragande orsak till vanliga folksjukdomar som hjärtsvikt, Parkinson och diabetes.

Mitokondrien har också en viktig funktion vid apoptos, programmerad celldöd. Processen innebär att gamla eller skadade celler bryts ner och försvinner. Skador i mitokondrierna kan ge upphov till ökad apoptos i till exempel hjärtceller eller nervceller.

Mitokondriens förmåga att producera energi är även kopplad till normalt åldrande, vilket Nils-Göran Larssons forskningsgrupp nyligen konstaterade i en studie som presenterades i en publikation i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature (Trifunovic A, et al, 2004, 429: 417-423), Premature ageing in mice expressing defective mitochondrial DNA polymerase. Studien visar att åldersförändringar kan orsakas av en ansamling av mutationer i mitokondriens DNA.

Forskningsstudien som är baserad på djurmodeller visar att möss med defekt förmåga att korrigera mutationer i mtDNA får ett ökat antal mutationer och visade sig åldras avsevärt tidigare än normalt. De levde i genomsnitt bara 10 till 12 månader jämfört med det normala 2 till 3 år. Mössen utvecklade också flera typiska tecken på för tidigt åldrande som benskörhet, viktnedgång, håravfall, blodbrist, nedsatt fertilitet och hjärtmuskelsjukdom. Kunskapen öppnar upp för möjligheten att bromsa åldrandet och att behandla sjukliga förändringar som uppstår i samband med åldrandet genom att skydda mitokondriernas DNA från skador.

Kontaktinformation
För kontakt med Nils-Göran Larsson, professor i mitokondriell genetik vid institutionen för medicinsk näringslära, Karolinska Institutet: telefon 08 8 585 837 24, mobil 070-209 71 55 e-post: Nils-Goran.Larsson@mednut.ki.se

För information om:
Descartespriserna http://www.cordis.lu/descartes

Den transnationella forskningsgruppen MBAD (Mitochondrial Biogenesis, Ageing and Disease):
www.miteuro.org
www.mitage.org
www.eumitocombat.org

Institutionen för medicinsk näringslära:
http://www.mednut.ki.se/

Nils-Göran Larssons forskargrupp vid Karolinska Institutet:
http://www.mednut.ki.se/research/ngl/mito.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera