Artikel från Umeå universitet
1 december 2004

Kvinnor mer utsatta för vibrationsskador

Eftersom verktygen och maskinerna inte är anpassade riskerar fler kvinnor än män att få skador i händer och armar på grund av vibrationer, skriver Sonya H Bylund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 16 december.

Skälet till den ökade risken för kvinnor är att redskapen ofta är för stora, dvs. gjorda för manshänder. Sonya H Bylund har vid Arbetslivsinstitutet i Umeå undersökt kvinnors besvär av vibrationer. Avhandlingen baseras på en enkät och en serie intervjuer med kvinnor som rapporterat arbetsskada pga. vibrationer. Dessutom ingår laboratorieförsök där manliga och kvinnliga försökspersoner utsatts för ett vibrerande handtag. Enkäten och intervjuerna visade att kvinnor upplevde många symtom som domningar, svaghet, smärta och vita fingrar. Neurologiska besvär var vanliga och utvecklades på kortare tid än de symtom som har med blodkärlen att göra. Besvären hade långtgående återverkningar i alla delar av kvinnornas liv, inte bara den fysiska arbetsförmågan och möjligheterna att delta i fritids- och hushållsaktiviteter utan också på relationer och identitet. Hela 40 procent av de intervjuade hade pensionerats eller bytt arbete pga. skadan.

Bland Sveriges metallarbetare är 15 procent kvinnor. I den gruppen finns en stor del av dem som har vibrationsskador. Relativt är det emellertid tandtekniker som löper den högsta risken. I genomsnitt debuterar besvären efter sju års exponering. Rökare hade mer symptom än icke-rökare. Allmänt sett finns lite kunskap om yrkesrelaterade besvär hos kvinnor, vilket betyder att läkarna kan missa diagnoser och därmed också behandling av skadorna.

I intervjuerna förekommer ofta att kvinnorna anklagar sig själva för arbetsskadorna. De tror att de har brustit i arbetet eller talar om “dåligt arv” när de måste ge upp aktiviteter på grund av värk i händer och armar, domningar och vita fingrar.

Sonja H Bylund är doktorand vid Arbetslivsinstitutet i Umeå och finns på tel. 090-17 60 21, 070-584 6959, e-post sonya.bylund@arbetslivsinstitutet.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin och har titeln Hand-arm vibration and working women – Consequences and affecting factors
Disputationen äger rum i Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå. Fakultetsopponent är doc. Eva Vingård, Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera