Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2004

Ingen ökad etnisk diskriminering trots mer negativa attityder

Terrorattackerna i USA den 11 september 2001 orsakade inte någon ökad etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden visar en ny studie från IFAU. Detta trots att händelserna enligt flera tidigare studier påverkade allmänhetens attityder till vissa invandrargrupper i Sverige.

Invandrare drabbades inte mer än svenskfödda efter 11 september
Såväl attitydundersökningar bland allmänheten, enkäter bland svenska muslimer som officiella rapporter visar på mer negativa attityder och en ökad utsatthet för vissa invandrargrupper efter den 11 september 2001. Man skulle därför enligt flera diskrimineringsteorier kunna förvänta sig att svårigheterna på arbetsmarknaden ökade för vissa grupper av invandrare i Sverige. En ny IFAU-rapport visar dock att alla arbetslösa hade svårare att hitta jobb efter 11 september. Detta gällde alltså inte endast de grupper som kunde väntas påverkas av en ökad diskriminering, utan även svenskfödda och personer födda i de andra nordiska länderna. Resultatet gäller även om man studerar enbart dem som söker jobb med kundkontakter eller andra yrken som kan tänkas vara extra påverkade av diskriminering.

Generaliseringar orsakar diskriminering?
Den nya undersökningen säger inget om förekomsten av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, men resultaten ifrågasätter kopplingen mellan attityder och diskriminering. Att det inte finns något direkt samband mellan arbetsgivarnas rekryteringsbeteende och allmänhetens förändrade attityder kan tolkas som att diskriminering på arbetsmarknaden till stor del handlar om s k statistisk diskriminering. Detta innebär att arbetsgivare på grund av bristande kunskap om personens kvalifikationer sorterar bort en sökande utifrån generell information om den grupp personen tillhör.

Metod
Studien jämför sannolikheten att få arbete före och efter 11 september bland arbetssökande registrerade hos arbetsförmedlingen. Genom att jämföra förändringar över tiden för grupper födda i olika delar av världen undersöks om personer som sannolikt mötte förändrade attityder drabbades hårdare på arbetsmarknaden än de som inte påverkades av en attitydförändring. I undersökningen ingår samtliga personer i åldrarna 26-54 som var inskrivna vid arbetsförmedlingen vid tiden för attentaten. Som längst har de arbetssökande följts till november 2002.

Rapport 2004:14 “11 september och etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden” är skriven av Olof Åslund, IFAU och Dan-Olof Rooth, Handelshögskolan BBS, Högskolan i Kalmar. Studien finns även som Working paper 2004:15.

Kontaktinformation
Olof Åslund, tel: 018-471 70 89, e-post: olof.aslund@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera