Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2004

430 nya miljoner till forskning av högsta kvalitet förhållbar utveckling

Forskning om hur sötvattenskräftor klarar virushot från importerade skaldjur, barnallergier som förebyggs med lagom dos bondgård, inavel hos grodor, fjäll som blir mindre och mindre, IT-stöd som förutsättning för framtida äldreboende samt forskning om hur miljögifter sprids från små organismer till stora däggdjur är några av de cirka 300 spännande projekt som beviljats medel av Forskningsrådet Formas.

– De beviljade projekten omfattar forskning inom miljö, jord- och skogsbruk, fiske, trädgård och rennäring samt bygg och samhällsplanering. Konkurrensen har varit stenhård, och tyvärr måste vi på grund av medelsbrist säga nej till många projekt som håller hög vetenskaplig kvalitet, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. – Formas har lyft fram ett antal ämnesövergripande projekt bland årets beviljningar. Detta är en medveten markering som syftar till att främja forskning inom tvärvetenskapligt intressanta områden.

Av 1400 ansökningar beviljades medel till 308 projekt varav 217 nya det vill säga en beviljningsgrad på cirka 15 procent. Totalt fördelas 432 miljoner kronor till projekt som pågår mellan ett och tre år. Andelen kvinnliga sökande var 32 procent och en lika stor andel beviljades bidrag.

I årets stora utlysning gjordes också en särskild utlysning på starka forskningsmiljöer. 103 ansökningar inkom och planeringsbidrag beviljades till nitton av dessa. På forskningsrådet Formas styrelsemöte i maj beslutas vilka som slutligen beviljas bidrag.

Vill du läsa on några spännande projekt som beviljats anslag? Se Formas hemsida www.formas.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Hans-Örjan Nohrstedt, programchef, 08-775 4016, hans.orjan.nohrstedt@formas.seEmilie von Essen, presschef Formas, 08-775 4038, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera