Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2004

Öppenhet gör inte att lobbyister beter sig bättre

En omhuldad metod för att tvinga politiska beslutsfattare att använda goda argument och att tänka mer på allmänintresset än sina egoistiska intressen är att utsätta dem för offentlighetens ljus. Daniel Naurin har prövat huruvida detta stämmer på industrilobbyister i Bryssel och Stockholm.

Resultatet visar, överraskande nog, att lobbyister som agerar i öppenhet snarare argumenterar slarvigare och betonar egenintresset mer än vad som är fallet bakom stängda dörrar. I de slutna rummen tvingas lobbyisterna “klä upp sig” som politiker och visa hur deras förslag gynnar inte bara dem själva utan även bredare samhällsintressen. I offentliga situationer ökar inslaget av egenintresse i lobbyisternas argumentation eftersom de ofta har sina egna medlemmars ögon på sig.


Nidbilden av lobbyisten som en påtryckare som med hot och köpslående tvingar fram sin politik är betydligt överdriven. Avhandlingens positiva slutsats är att demokratier präglas av ett antal “civiliserande” normer som styr aktörernas agerande även när inte TV-kamerorna är på.


Samtidigt visar avhandlingen att betydelsen av öppenhet och transparens som universalmedicin mot diverse demokratiproblem – särskilt inom EU – ofta överdrivs. En överdriven fokusering på öppenhet tenderar att dra uppmärksamheten ifrån de viktigaste demokratifrågorna, som tex reella möjligheter till ansvarsutkrävande och resursfördelning.


Avhandlingen bygger på intervjuer med lobbyistkonsulter i Bryssel och Stockholm, samt på en jämförelse av hemliga lobbyingbrev i Bryssel med offentliga uttalanden och pressreleaser från samma avsändare och med offentligt tillgängliga lobbyingbrev i Stockholm.
Avhandlingens titel: Dressed for politics. Why increasing transparency in the European Union will not make lobbyists behave any better than they already do.
Avhandlingsförfattare: Daniel Naurin , tel. 0322-53315(bost.), 031-773 4864(arb.), 0707-694946(mobil)
e-post:.daniel.naurin@pol.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Ass. professor Simone Chambers, Toronto University
Tid och plats för disputation: Fredagen den 10 december 2004 kl. 13.15, Sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera