Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2004

Nytt förslag om praxis vid akut behandling av patienter med hjärnskakning

Personer som råkat ut för hjärnskakning och som tas in för vård hålls idag vanligen kvar ett eller ett par dygn för observation. På runt en femtedel görs dessutom en datortomografiundersökning. Nu visar en studie att det ger likvärdigt resultat och är billigare att göra en datortomografiundersökning på samtliga hjärnskakningspatienter när de kommer till akutmottagningen. De patienter som inte uppvisar några sjukliga förändringar och som mår bra kan sedan skickas hem. Studien presenteras på årets Läkarstämma i Göteborg av doktoranden Jean-Luc af Geijerstam och professor Mona Britton vid Karolinska Institutet.

I studien ingick 2600 personer som tagits in för akut hjärnskakning på landets sjukhus. Åldrarna varierar men de allra flesta är barn och ungdomar. Vid hjärnskakning förlorar den drabbade temporärt medvetandet och/eller minnet. De flesta som drabbas kvicknar till och blir återställda relativt snabbt. Vissa kan dock få blödningar i hjärnan och en operation kan bli nödvändig. Ibland kan patienter utveckla en annan typ av besvär i efterförloppet med bland annat huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

– Vi ville undersöka om det verkligen är nödvändigt att hålla kvar patienter med hjärnskakning på sjukhus. Med hjälp av datortomografi är det möjligt att upptäcka eventuella blödningar i princip direkt efter skadan. Tre månader efter sjukhusbesöket har vi följt upp samtliga patienter med ett frågeformulär. Detta delar upp patienterna i kategorier grundat på hur de mår och klarar sig i vardagen. Våra resultat visar att patienter som skickas hem direkt efter rutinkoll och datortomografiundersökning inte löper en högre risk att drabbas av framtida komplikationer än patienter som hålls kvar för observation, berättar Mona Britton.

– I och med detta kan patienter med hjärnskakning sändas hem efter datortomografi om den är ger normala resultat och de mår bra. Det bättre att deras sängplatser ges till andra patienter, som behöver dem bättre. Med denna handläggning skulle sjukvården kunna använda resurser för många miljoner årligen på ett bättre sätt, menar Mona Britton.

Symposiets titel:
Hjärnskakning – vad nytt?

Föreläsare:
Mona Britton
Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, telefon: 08-412 32 00, e-mail: mona.britton@sbu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera