Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Workshop:Stålslagg – kan det vara något?

Är stålslagg ett alternativ till bergmaterial vid vägbyggnad?Blir det bättre asfalt när stålslagg används som ballastmaterial?Är det bra för miljön att ersätta bergmaterial med stålslagg vid vägbyggnad?Vad är miljömässigt acceptabelt när man använder restprodukter?Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras i samband med en workshop som arrangeras vid Luleå tekniska universitet nu i veckan.

Det finns ett mål i Sverige att minska uttaget av naturmaterial och öka användningen av restprodukter vid vägbyggnad. Också inom EU finns en målsättning att minska mängden så kallat deponerat material.
Stålslagger används redan vid vägbyggnad och asfalttillverkning i andra länder, men i Sverige är det bara masugnsslagg som används på detta sätt.

Den workshop som arrangeras vid Luleå tekniska universitet den 24 november handlar om användning av stålslagg i vägbyggnad och såväl tekniska som miljömässiga aspekter på användningen kommer att diskuteras.
Programmet inkluderar både lagstiftning, tillämpningar och synpunkter från myndigheter, byggare och producenter.

Det är kompetenscentrumet Mimer vid Luleå tekniska universitet som är arrangör och inbjudna är stålindustri, vägbyggare, miljömyndigheter, asfaltsproducenter, svenska och finska vägverken samt andra intresserade.

Mimers verksamhet är fokuserad på minimering, återvinning och användning av restprodukter från mineral- och metallindustrin, samt på återvinning av värdefulla metaller och mineral från uttjänta produkter.
Under dagen kommer ett antal korta seminarier att hållas och tid är avsatt för diskussion och frågor.

Plats: Luleå tekniska universitet, C-huset, sal 937, campus Luleå
Dag: 24 november
Tid: 10.00-17.00

Hela programmet för dagen finns nedanstående länk.

Upplysningar: Margareta L Larsson, tel. 0920-49 29 36 eller Mia Tossavainen, tel. 0920-49 18 41

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera