Artikel från Karolinska Institutet
22 november 2004

Ny metod för att mäta kemikaliers toxicitet gör att djurförsök kan undvikas

I det moderna samhället släpps ständigt ut nya kemikalier och andra produkter, som så småningom hamnar i naturen eller livsmedelskedjan. I dag saknas ofta kunskap om dessa produkters toxicitet, eller giftighet. I en aktuell avhandling vid Karolinska Institutet presenteras en ny, effektiv metod för att mäta kemikaliers toxicitet.

Jenny Gabrielson, civilingenjör vid Karolinska Institutet, beskriver i sin avhandling arbetet med att utveckla och utvärdera MARA – Microbial Assay for Risk Assessment. Tekniken bygger på användning av bakterier som indikatororganismer.

Det som gör MARA unik är att den möjliggör mätning av den toxiska effekten på flera olika bakterier samtidigt. Resultaten från de olika bakterierna bildar ett slags “toxiskt fingeravtryck” för kemikalien. Det toxiska fingeravtrycket kan sedan jämföras med fingeravtrycket från andra kemikalier med kända toxiska egenskaper, som finns lagrade i en databas.

MARA gör det möjligt att på ett snabbt och effektivt sätt mäta toxiciteten hos kemikalier och andra produkter, och även vilken typ av toxicitet det rör sig om. Exempel på användningsområden är utveckling av läkemedel och industrikemikalier eller standardiserade tester av befintliga produkter där information om toxiciteten saknas.

Vi har utvecklat en säker och reproducerbar metod för mätningar av ämnens toxicitet, säger Jenny Gabrielson. Vanligen görs sådana tester på djur. MARA är ett kostnadseffektivt och dessutom etiskt fördelaktigt alternativ till dessa djurförsök.

Kontaktinformation
Avhandling:
Assessing the toxic impact of chemicals using bacteria

Författare:
Jenny Gabrielson, Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum, Karolinska Institutet, tel 08- 08-524 871 55 eller mail jenny.gabrielson@mtc.ki.se

Disputationen äger rum fredagen den 26 november 2004, kl. 13.00. i Föreläsningssalen på Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum (MTC), Theorells väg 1.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2004/91-7140-143-1/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera