Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Framtiden kräver bättre politik

När Institutet för framtidsstudier sammanfattar resultaten av fem års forskning gör vi det med en konferens i Kulturhuset 23 november och en slutrapport kallad Forma framtiden! Det är en uppmaning till samhället och politikerna att uppgradera de sociala aspekterna på de ekonomiska framtidsfrågorna.

I Sverige åldras befolkningen vilket utmanar både välfärden och tanken på att hela landet ska leva. En lösning heter mer tillväxt och omfördelning. Därmed blir 1900-talets stora frågor också 2000-talets utmaningar. Frågan är om vi vill att våra barn och barnbarn ska tvingas att omfördela mer av tid och pengar till oss, jämfört med vad vi ’ger till de äldre’ idag?

Vår forskning pekar entydigt på att betydelsen av jämställdhet mellan könen ökar när det gäller kvinnors vilja att bilda familj att skaffa barn. Kvinnor ställer helt enkelt större krav i sitt val av partner än tidigare. Denna trend har förstärkts av att singelskap och andra alternativa livsstilar fått en annan acceptans än tidigare. På lång sikt är jämställdheten – också på arbetsmarknaden – en mycket viktig framtidsfråga om vi vill upprätthålla barnafödandet.

Här gäller det också att skapa goda uppväxtvillkor för de barn som föds. Under 1990-talet gick utvecklingen åt fel håll. Barnen fick större uppmärksamhet i offentligheten men mindre resurser. Om kunskapssamhället är lösningen för framtiden är detta en mycket oroande utveckling. Realpolitiken går på tvärs med de stora visionerna.

När det gäller världen finns det trots alla problem anledning till viss optimism. Fattigdomen i världen beror inte bara på ekonomiska och politiska förhållanden, allt viktigare framstår den demografiska utvecklingen. Barnrika samhällen är ofta fattiga samhällen. När nu födelsetalen sjunker i många utvecklingsländer stiger den globala välfärden.

Demografin omskapar även den geopolitiska världsbilden och nya stormakter träder fram. Vilken position får Sverige i denna nya värld? Kan en ökad invandring lösa våra problem med en åldrande befolkning? Svaret på frågorna handlar i väsentliga avseenden om hur vi själva formar vår framtid i samspel med omvärlden.

En hållbar framtid kräver en politikens renässans. Men bara väl utformade och långsiktiga politiska strategier fungerar när det gäller att lindra effekterna av det åldrande samhället.
I centrum står jämställdheten och barnen. Det är slutsatsen.

Kontaktinformation
För ytterligare information om rapporten Forma framtiden! kontakta
Torbjörn Lundqvist
docent och forskare vid Institutet för Framtidsstudier
08- 402 12 33
070/ 604 58 50
torbjorn.lundqvist@framtidsstudier.se

Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 2 tr. ● www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera