Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2004

Nära 160 miljoner kronor till forskning om arbetsliv, folkhälsa och välfärd

Identifiering av riskfaktorer för typ 2 diabetes, företagens rekrytering, arbetslösas sökbeteende och den europeiska arbetslöshetskrisen, whiplashskada – ett ökande folkhälsoproblem och sjukskrivning, och förtidspensionering bland invandrare är exempel på forskning som får bidrag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Sammanlagt kom det in 679 projektskisser till FAS i början av 2004. Efter beredning och granskning i två steg har FAS beviljat stöd till 92 forskningsprojekt som får dela på drygt 62 miljoner kronor under 2005. De beviljade projektbidragen gäller för perioden 2005-2007 och siffran för hela treårsperioden är drygt 159 miljoner kronor.

– Det är svårt att säga att det går någon trend genom årets stöd till forskning. Snarare speglar projekten det svenska samhällets utveckling från vaggan till graven. Stor tyngd läggs vid äldres villkor, minne och omsorg och faktorer som påverkar folkhälsan i stort, bl.a. från ett longitudinellt perspektiv. Barn och ungdomars villkor, den nye fadern, familjens förändrade roll och barnomsorgens omställning är andra tema som uppmärksammas, säger Kenneth Abrahamsson, programchef vid FAS.

– Exponeringsrisker i arbete och vardag från mobiltelefoni till nya material i frisörernas arbete är andra exempel. Välfärdspolitiska studier är också ett område som fått stöd, både internationellt jämförande studier och fördelningspolitiska effekter av skattesystemet, säger Kenneth Abrahamsson.

En fullständig lista över alla projekt som fått bidrag finns på FAS hemsida www.fas.forskning.se

———–
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta,
FAS programchef Kenneth Abrahamsson
Tel. 08-775 40 91, mobil: 0705-46 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.forskning.se

FAS huvudsekreterare Rune Åberg
Tel. 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera