Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2004

En europeisk utrikespolitik: dröm eller verklighet?

Frågan om en europeisk utrikespolitik är högaktuell. Nyligen undertecknades under högtidliga former i Rom en europeisk konstitution som tydligt och klart stipulerar en europeisk utrikesminister som med fast hand skall driva en europeisk utrikes- och säkerhetspolitik framåt. Om dessa målsättningar förblir en dröm eller verklighet återstår att se, inte minst i de kommande folkomröstningarna.

I en jämförande studie av utrikespolitiken i tre av EU:s största medlemsländer – Frankrike, Storbritannien och Tyskland – analyserar statsvetaren Lisbeth Aggestam i sin avhandling vid Stockholms universitet vilken ambition och innebörd den politiska eliten i dessa tre länder lägger i föreställningen om en gemensam europeisk utrikespolitik sedan slutet på kalla kriget. Är ambitionen att bygga EU som en europeisk supermakt? Hur påverkar uppbyggandet av en europeisk utrikes- och säkerhetspolitik de transatlantiska förbindelserna, speciellt förhållandet till NATO och USA?

Det centrala problemområdet som frågan om en europeisk utrikespolitik väcker är huruvida tanken om en nationell utrikespolitik nu är överspelad. Med ett fokus på två analytiska begrepp – identitet och roll – hävdar Lisbeth Aggestam att utformandet av en europeisk utrikespolitik är djupt påverkat av hur två grundläggande spänningsförhållanden hanteras, nämligen den mellan nation/integration och Amerika/Europa. Förhandlingarna kring en europeisk konstitution och inte minst Irak-kriget har med tydlighet synliggjort dessa spänningar.

Den jämförande analysen av nationella och europeiska identitets- och rollföreställningar i brittisk, fransk och tysk utrikespolitik pekar i riktning mot en ’postmodern’ syn på staten som aktör, dvs. att traditionella föreställningar om landets självständighet har givit vika för behovet av att gemensamt uppnå inflytande inom världspolitiken. Lisbeth Aggestam visar hur en gemensam europeisk rolluppfattning – Europa som en ’etisk makt’ (ethical power) – gradvis växer fram under 1990-talet: en utrikespolitisk aktör som med både ekonomiska, diplomatiska och försvarspolitiska maktresurser försvarar europeiska intressen och normer inom världspolitiken.

Doktorsavhandlingens titel: A European Foreign Policy? Role Conceptions and the Politics of Identity in Britain, France and Germany.

Disputationen äger rum fredagen den 19 november kl. 10.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati

Lisbeth Aggestam kan nås på tfn 073-556 3065 eller på e-post lisbeth.aggestam@statsvet.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera