Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2004

Ekonomiskt med hybridteknik för tunga fordon. Avhandling visar att framtidens teknik redan är kostnadseffektiv

Jonas Hellgren har i sin doktorsavhandling visat att det går att göra hybridfordon som inte blir dyrare att använda än traditionella fordon. Förutsättningen är att man designar drivlinan på bästa sätt och att fordonet används flitigt. Även om fordonet blir dyrare i inköp, tjänar man in det genom att det är billigare i drift.

Starka motiv, som miljöpåverkan och kraftigt ökade oljepriser talar för en framtid med fordon som drivs av annat än bensin och diesel. Alternativa framdrivningstekniker såsom hybrid- och bränslecellsfordon har varit kända länge, och många har forskat på och utvecklat dessa tekniker. Den stora utmaningen har varit att göra dem ekonomiskt attraktiva, samtidigt som man inte fått göra avkall på prestanda. I sin doktorsavhandling har Jonas Hellgren med hjälp av datorsimuleringar studerat hur man genom att anpassa drivlinan kan göra dessa fordon kostnadseffektiva. Drivlinan är de delar i en bil som har med framdrivningen att göra – exempelvis motor, växellåda och kardanaxel. Det visar sig att det redan idag är ett ekonomiskt alternativ att tillverka tunga fordon med hybridteknik. Att det just är tunga fordon som kan tjäna på tekniken beror på att de oftast rullar längre och därmed snabbare kompenserar för det dyrare inköpspriset. Ju längre fordonet rullar, desto mer tjänar man på hybridtekniken.

För att lyckas skapa ett konkurrenskraftigt hybridfordon måste en avvägning göras mellan komponent- och bränslekostnad. I avhandlingen presenterar Jonas Hellgren ett datorverktyg, som föreslår hur komponenter ska konfigureras, väljas, dimensioneras och styras för att maximera kostnadseffektiviteten.

I fallstudier har Jonas Hellgren visat att hybrid framdrivningsteknik kan göras kostnadseffektiv redan idag, och de indikerar att tekniken har stor potential att i en nära framtid vara ett kostnadseffektivt alternativ även i personbilar.

Avhandlingen “A Methodology for the Design of Cost Effective Hybrid and Fuel Cell Powertrains” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers tekniska högskola i Göteborg den 1 oktober 2004.

Hybridfordon har en energibuffert som tillsammans med en elmaskin medger regenerering av bromsenergi och en mer flexibel användning av den primära effektkällan, som normalt är en förbränningsmotor.

Bränslecellsfordon utmärks av en elektrokemisk energiomvandling, där endast vatten är restprodukten.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Jonas Hellgren, Maskin- och fordonssystem, Chalmers
Tel. 031-772 13 79, e-post jonas.hellgren@me.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera