Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2004

Unga forskare diskuterar sin roll i offentligheten

Att forskaren måste kunna kommunicera sin kunskap även utanför expertleden – som en del av högskolans så kallade tredje uppgift – ifrågasätts numera sällan. Men vilken roll är det forskaren spelar i denna utåtriktade verksamhet och vilka andra möjliga roller finns?

Vilka villkor gäller när vetenskapen möter massmedia och offentlighet? Och hur hanteras vetenskapliga kontroverser i offentligheten? Om forskaren tar ställning i samhällsfrågor som berörs av den egna vetenskapen – hur ska detta ställningstagande i så fall förmedlas? Dessa och många frågor om vetenskapens förhållande till medierna kommer att stå i fokus i en ny kurs för blivande forskare under vårterminen 2005. Syftet är att ge insikter om hur forskningsverksamhet och vetenskaplig kunskap förmedlas och påverkas av medieformen. Deltagarna får praktisk skrivträning i olika genrer.
Den nya doktorandkursen “Vetenskap och massmedia: Kritik, kommunikation, propaganda” ges av Uppsala universitets Centrum för teknik- och vetenskapsstudier och riktar sig till doktorander, magisterstudenter och motsvarande inom alla vetenskapsområden. Kursledare är Ulrika Björkstén, fil. dr i fysikalisk kemi, skribent och tidigare bland annat vetenskapsredaktör i Svenska Dagbladet, samt fil. dr Eva Åhrén Snickare, idéhistoriker och forskare vid Nobelmuseet i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Alexandra Waluszewski, föreståndare för Centrum för teknik- och vetenskapsstudier, 018- 471 5602, eller alexandra.waluszewski@sts.uu.se

För mer detaljerad information angående kursschema och litteratur, se www.sts.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera