Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2004

Svenska forskare visar bilder på njurens filter

Nu presenterar forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med finska kollegor exakta bilder av den blixtlåsliknande struktur som utgör njurens filter. Studierna har gjorts med elektrontomografisk teknik som utvecklats på Karolinska Institutet.

En av njurens huvudsakliga funktioner är att bilda urin genom att filtrera blodets plasma. Filtret som kallas slit-membran filtrerar efter storlek och förhindrar att proteiner i plasma läcker ut i urinen. Själva filtret består av flera lager av specialiserade celler, bland annat de så kallade podocyterna. Ett flertal njursjukdomar som leder till njursvikt orsakas av störningar i slit-membranet. Den molekylära strukturen av filtret har hittills varit oklar.

I dagens Journal of Clinical Investigation (15 november 2004) visas elektronmikroskopiska och elektrontomografiska bilder på njurens filterstruktur. Av bilderna kan man avläsa att teorin om slit-membranets blixtlåsliknande struktur stämmer men också att den filtrerande strukturen förefaller vara mer oregelbunden än man tidigare trott.

Forskarna visar också att proteinet nefrin, som forskargruppen tidigare upptäckt och som uttrycks på podocyterna, har en avgörande roll för bildningen av det filtrerande slit-membranet.

Undersökningar har gjorts på en finsk patientgrupp som alla saknade proteinet nefrin på grund av en förändring i nefrin-genen. Även möss som saknar nefrin har studerats. Hos alla dessa var slit-membranets struktur defekt med följden att proteiner läckte ut i urinen.

Publikation:
Nephrin strands contribute to a porous slit diaphragm scaffold as revealed by electron tomography.
Wartiovaara J, Öfverstedt L-G, Khoshnoodi J, Zhang J, Mäkelä E, Sandin S, Ruotsalainen V, Cheng RH, Jalanko H, Skoglund U, Tryggvason K.
J Clin Invest (2004) 114: 1475-1483, med kommentar på sid 1412-1414.

Publikationen finns tillgänglig på:
https://www.the-jci.org/press/22562.pdf

För mer information, kontakta:
Professor Karl Tryggvason, institutionen för biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, tel 08-524 877 20, mail karl.tryggvason@mbb.ki.se

Läs mer om njurarna i senaste Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutets populärvetenskapliga magasin, se: http://info.ki.se/research/medicinsk_vetenskap_se.html

För högupplöst version av foto som visar slit-membranet, där den blixtlåsliknande strukturer syns tydligt (fig 1G i artikeln), kontakta undertecknad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera