Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2004

Fred i Sri Lanka – med hjälp av fredsrörelsen?

Doktorsavhandling i freds- och utvecklingsforskning av Camilla Orjuela

Lokalt fredsarbete kan vara viktigt för att lägga grunden för fred i Sri Lanka. Det visar en ny avhandling som läggs fram samtidigt som försöken att nå en fredlig lösning på det över tjugo år långa kriget har nått ett dödläge. Camilla Orjuelas avhandling “Civil Society in Civil War: Peace Work and Identity Politics in Sri Lanka” läggs fram vid Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, fredagen den 3 december. Studien bygger på 122 intervjuer gjorda i Sri Lanka under åren 1999-2002. De intervjuade är ledare för fredsorganisationer och deltagare i fredsaktiviteter, samt nyckelpersoner utanför fredsrörelsen (t.ex. politiker, representanter för den tamilska gerillan och religiösa ledare).
Kriget mellan den tamilska gerillan LTTE, som kämpar för självstyre för den tamilska befolknings-minoriteten, och Sri Lankas regering, som domineras av landets singalesiska majoritet, har sedan 1983 skördat 70,000 människoliv.
I Sri Lanka finns ett stort antal frivilligorganisationer, personer och nätverk inom det civila samhället som arbetar för en fredlig lösning på konflikten. Dessa grupper har utövat påtryckningar på nyckelaktörer i konflikten (politiker, LTTE, internationella aktörer) samt arbetat för att skapa ett brett folkligt stöd för fredsförhandlingar och en politisk lösning.
– Åren av krig har gjort att många tamiler och singaleser ser varandra som fienden. Kunskapen om konfliktens orsaker och möjliga lösningar är bristfällig. Fredsorganisationerna sprider information om detta och möjliggör dialog mellan folk från olika etniska grupper, säger Camilla Orjuela.
Fredsorganisationernas bidrag till fred är indirekt. Det finns inget direkt samband mellan fredsförsök (t.ex. fredsförhandlingarna 1994-95 eller fredsprocessen som inleddes 2002) eller bakslag (det eskalerande våldet från 1995 eller dagens dödläge) och civilsamhällets fredsaktiviteter. Däremot har fredsrörelsen medverkat till att ändra attityder och skapa nya relationer över etniska och andra klyftor. Det rör sig dock ofta om småskaliga och sporadiska insatser, som tar itu med viktiga problem, men som sällan leder till omfattande och strukturell förändring.
– Den viktigaste bidraget till fred är att fredsorganisationerna för fram alternativa sätt att förstå konflikten. När resten av samhället sett krig som enda alternativ har fredsrörelsen pekat på möjligheten till fredlig konfliktlösning. Fredsorganisationernas alternativa idéer har sedan kunnat plockas upp av makthavarna.
Civilsamhällets roll som fredsbyggare har fått allt större uppmärksamhet och genom biståndet har icke-statliga organisationer fått ökade resurser. Camilla Orjuela betonar att alla aktörer i civilsamhället inte nödvändigtvis förespråkar fredlig konfliktlösning och demokratiska värderingar. För att förstå civilsamhällets roll måste man inse att det finns många olika krafter och intressen inom det civila samhället. Avhandlingen pekar även på behovet av en mer komplex förståelse av identitet i konfliktlösning. Så kallade etniska konflikter uppfattas ofta som konflikter mellan två homogena folkgrupper, som kan lösa sina problem genom dialog. Men den som vill verka för fred måste ta hänsyn till en mångfald av olika skiljelinjer, till exempel mellan “hökar” och “duvor” inom samma grupp.
Avhandlingens titel: Civil society in civil war. Peace work and identity politics in Sri Lanka
Avhandlingsförfattare: Camilla Orjuela , tel. 031-120385(bost.), 031-773 5873(arb.)
e-post: camilla.orjuela@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Dr Kumar Rupesinghe, Colombo
Tid och plats för disputation: Fredagen den 3 december 2004 kl. 10.15, Sal 105, inst. för freds- och utvecklingsforskning, Brogatan 4, Göteborg


Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera