Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2004

Ny teknik revolutionerar radioastronomin

Europeiska och amerikanska radioastronomer observerar universum via Internet. Genom att använda det globala forskningsnätverket har forskarna skapat ett virtuellt jätteteleskop. Detta har inneburit att de kan observera objekt i rymden i realtid och i detalj på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.

Astronomerna anser att metoden, som kallas e-VLBI, kommer att revolutionera radioastronomin och bidra till tydligare observationer av de områden i rymden som ligger längst bort och ger de svagaste signalerna. Den snabba utvecklingen av det globala kommunikationsnätverket kommer inom några år att ge möjligheter att koppla ihop de största radioteleskopen i världen och avslöja nya detaljer av strukturer i rymden.

I slutet av september genomfördes en demonstation av tekniken. Den stjärna som valdes för observationen heter IRC+10420. Det är en jättestjärna i Aquila konstellationen med en massa som är tio gånger så stor som vår sol. Den befinner sig 15 000 ljusår från jorden. Stjärnan omges av ett tjockt moln av damm och gaser som kastas ut från dess yta och den avger kraftiga radiovågor. Astronomerna tror att den snabbt närmar sig slutet av sitt liv – en jättexplosion då den blir en supernova.

Stjärnan har observerats med hjälp av VLBI (Very Long Baseline Interferometry), en teknik som innebär att man kopplar samman ett helt batteri av radioteleskop i olika länder och världsdelar, vilket ger mycket bättre upplösning än man kan få i ett enskilt teleskop. Signalerna från rymden bearbetas i en speciell dator. Tidigare har man varit tvungen att skicka data per post från de olika observatorierna till en central dator, och bearbetningen kunde ta lång tid. Tack vare att man nu kan länka ihop teleskopen i realtid över Internet kan analysen göras samtidigt med observationerna.

En 20 timmar lång observation av IRC+10420 gjordes med radioteleskop i Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Polen och Puerto Rico. De långa antennavstånden ger en upplösning som är fem gånger högre än Hubble teleskopet och motsvarar att man från jorden skulle kunna se en liten byggnad på månytan. Varje teleskop var kopplat till sitt nationella forsknings- och utbildningsnätverk och data levererades till den centrala processdatorn i Nederländerna vid Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE). Där bearbetades den stora datamängden och resultatet skickades sedan via nätet tillbaka till forskarna som sammanställde bilden.

Även om det vetenskapliga värdet i just den här observationen är begränsat har forskarna visat att tekniken fungerar när de vill studera astrofysiska händelser just när de inträffar. Man kan undersöka de olika skedena i till exempel IRC+10420 död och dra slutsatser av detta om hur vår egen jord blev till.

Mer detaljer om e-VLBI observationen i september finns på Jodrell Bank Observatoriets websida http://www.jb.man.ac.uk/news/evlbi/

Kontaktinformation
Kontaktperson i Sverige:
Dr John Conway, Onsala Rymdobservatorium,
tel: 031-772 5500

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera