Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2004

Prestigefull utmärkelse till Karlstadsforskare

Den prestigefulla internationella utmärkelsen Career Contribution to Services Award gick i år till Sverige och professor Bo Edvardsson vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, på Karlstads universitet.

Utmärkelsen delas varje år ut av American Marketing Associations till en forskare som under en längre tid väsentligen bidragit inom tjänsteforskningens område. Att utmärkelsen i år gick till Sverige och Karlstads universitet är förstås en mycket stor ära.

– Hela CTF gläds med Bo för den prestigefyllda utmärkelsen. Det är ett kvitto på mycket gott akademiskt ledarskap och internationell gångbar forskning under en lång tid, säger kollegan professor Anders Gustafsson på Centrum för tjänsteforskning.

Prisutdelningen ägde rum under den internationella konferensen Frontiers in Services, som nyligen arrangerades vid University of Miami i USA. Bland dem som tidigare har fått utmärkelsen finns flera mycket framstående och högt ansedda forskare från hela världen.

– När jag fick veta att jag skulle få utmärkelsen några veckor innan utdelningen vid konferensen i Miami, blev jag både överraskad och mycket glad. Självfallet är det mycket hedrande för mig. Men främst ser jag utmärkelsen som ett erkännande för den mångvetenskapliga tjänsteforskning som alla inom CTF på olika sätt bidragit till att bygga upp, säger Bo Edvardsson.

Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet. Ett föreståndarskap som han numera delar med professor Anders Gustafsson. I sin forskning har Bo Edvardsson intresserat sig för olika aspekter på ledning, organisering och utveckling av tjänsteverksamheter. Han har i första hand koncentrerat sig på kvalitetsbegreppet, hur kvalitet kan definieras, mätas och utvecklas. Han har även forskat inom områden som rör tjänsteutveckling och tjänstekonstruktion, dynamik och kritiska händelser i kundrelationer, klagomålshantering, tjänstebegreppet och värdeskapande genom tjänster.

Bo Edvardsson har skrivit eller varit medförfattare till sammanlagt 16 böcker. Hans senaste bok “Tjänstegarantier” handlar om vad en tjänstegaranti är och hur tjänstegarantier kan och bör utformas. Boken är skriven tillsammans med kollegan docent Patrik Larsson på CTF. Bo Edvardsson har också publicerat ett 60-tal vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter inom tjänsteforskningens område. Han har bland annat medverkat i flera framstående internationella tidskrifter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Bo Edvardsson, tfn 054-700 15 57 eller 070-633 44 78, e-post Bo.Edvardsson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera