Artikel från Göteborgs universitet
10 november 2004

Nyupptäckta vägar som för bort kväve från havet på ett naturlig sätt

Halten kväve i havet har ökat dramatiskt det senaste seklet, vilket i vissa kustnära områden har medfört en ökad algblomning. Nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att det finns en tidigare okänt väg för kvävet att försvinna, som till skillnad från traditionella vägar inte bildar några växthusgaser.

Kväve är livsviktigt för alla levande organismer på jorden. Men möjligheten att omvandla luftens kvävgas till ammonium – vilket i sin tur medfört att man använder stora mängder ammoniumbaserat konstgödsel – och den ökade användningen av förbränningsmotorer som bildar kväveoxider har gjort att kvävemängderna i många kustnära områden är onaturligt höga.

Naturlig bildning av kvävgas anses vara en ekologiskt viktig process för att reducera kväveinnehållet i havet, eftersom kväve på detta sätt lämnar systemet. Men vid traditionell kvävgasbildning bildas även växthusgaserna lustgas och koldioxid. Nu visar studier att en annan kvävgasbildande process sker i havet – kallad “anammox” – som inte tidigare varit känd.

Anammox, som bildar kvävgas genom att oxidera ammonium med nitrit, upptäcktes i holländska reningsverk för tio år sedan, och visade sig vara en effektiv process för att ta bort ammonium från reningsverkens utsläppsvatten. Pia Engström konstaterar i sin avhandling att anammox är en globalt spridd reaktion som bidrar till kvävgasbildningen i havet.

Hur stor betydelse reaktionen har för den totala kvävgasproduktionen varierar, men i till exempel Skagerraks djuphåla (700 m djup) bidrar anammox till cirka 80 procent av den totala kvävgasproduktionen. Och eftersom anammox utgör en betydande del av all kvävgasbildning, stämmer inte längre de uppskattningar som tidigare gjorts av hur mycket kväve som förs bort från havet i form av kvävgas.

Pressmeddelandet kan också läsas här: http://www.science.gu.se/press/2004/pia_engstrom.shtml

Pia Engström disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi med inriktning mot marin kemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln:”The importance of anaerobic ammonium oxidation (anammox) and anoxic nitrification for N removal in coastal marine sediments”. Disputationen äger rum fredagen den 12 november 2004 kl 10.15 i sal KA, Kemigården 4, Chalmersområdet.

För mer information, kontakta:
Pia Engström
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Tel: 0523-100 85
Mobiltfn: 070-361 62 89
E-post: piaeng@chem.gu.se

——————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera