Artikel från Göteborgs universitet
10 november 2004

Göteborgs universitet anpassar sig till internationell standard – inrättar “masterprogram” inom naturvetenskap

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är först i landet med att förbereda anpassningen av ordinarie grundutbildning till den internationella bolognadeklarationen. Till hösten 2005 inrättas åtta internationella “masterprogram”.

En anpassning till Bolognadeklarationen skulle innebära att alla utbildningsprogram på grundnivå blir treåriga och ger en kandidatexamen. För att få en magisterexamen motsvarande en internationell master krävs att grundutbildningen kompletteras med ett tvåårigt påbyggnadsprogram. Syftet med anpassningen är att skapa enhetliga normer för högre utbildning och på så sätt öka samarbetet och rörligheten mellan universitet i Europa.
– Tanken är att man ska kunna läsa grundutbildningen hos oss och sedan läsa ett masterprogram någon annanstans eller tvärtom, säger Åsa Jouper-Jaan, utbildningsledare vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Tisdagen den 9 november beslutade Göteborgs universitets rektor att inrätta åtta magisterprogram motsvarande internationell master inom naturvetenskap, med start i höst.
– Att vår fakultet är först beror på att naturvetenskapen är internationell och att studenterna visar intresse för masterprogram, säger Jöran Bergh, prodekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten med ansvar för grundutbildningen.

En annan anledning till att Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet nu beslutat sig för att satsa på en anpassning, är att delar av Europa redan anpassat sina utbildningar till Bolognadeklarationen.
– Vi tycker att det är angeläget att våra studenter får en internationellt gångbar utbildning, med två tydliga nivåer, en grundnivå och en avancerad nivå, säger Åsa Jouper-Jaan.

Till hösten 2005 startar Göteborgs universitet “masterprogram” i ekotoxikologi, miljö- och hälsoskydd, marina vetenskaper, molekylärbiologi, systembiologi, organisk kemi och läkemedelskemi, komplexa adaptiva system och fysik för materia, material och biologiska system. Gemensamt för alla de program som startar till hösten är att de är smala profilprogram som passar fakultetens profil. De breda ämnesprogrammen – som till exempel “masterprogram” i biologi eller kemi – kommer att inrättas i samverkan med de naturvetenskapliga fakulteterna vid universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping och Lund. Dessa beräknas starta hösten 2006.

Pressmeddelandet finns också att läsa här: http://www.science.gu.se/press/2004/masterprogram.shtml

För mer information, kontakta:
Åsa Jouper-Jaan, utbildningledare
Naturvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 1154

Jöran Bergh, prodekanus
Naturvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet
Tel: 031- 772 3554

——————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera