Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2004

Handelshögskolan i Stockholm inbjuder till temadag om mångfald

Den 10 november besöker omkring 100 studie- och yrkesvägledare Handelshögskolan i Stockholm (HHS) för att delta i en temadag om mångfald. Temadagen är en del av det mångfaldsprojekt som HHS bedriver i syfte att öka den etniska och sociala mångfalden bland högskolans civilekonomstudenter.

– Duktiga studenter ska inte hindras från att söka till Handelshögskolan p.g.a. sociala eller etniska barriärer, säger Lars Bergman, rektor vid HHS. Handelshögskolan är en högskola öppen för alla begåvade och driftiga studenter, oavsett bakgrund. Ungefär var femte student vid HHS har annan etnisk bakgrund och det tror jag inte är så känt bland allmänheten.

Anders Jörnsköld, student vid HHS och projektansvarig för temadagen engagerade sig i frågan för att han tycker hämmande vanföreställningar om högre utbildning i allmänhet och HHS i synnerhet är något som alla förlorar på.

– Som norrlänning och härstammande från ett studieovant hem, känner jag själv vilken betydelse en högre utbildning har för min personliga utveckling och mina framtida förutsättningar på arbetsmarknaden, säger Anders. Jag hoppas att jag kan inspirera andra till att ta det kliv som jag själv gjorde för knappt ett och ett halvt år sedan.

Temadagen kommer att behandla mångfaldsfrågan ur olika perspektiv och inbjudna gäster kommer att ge sin syn på frågan. Inbjudna talare är bland annat:

Erik Nilsson, skolborgarråd i Stockholm
Ann-Christin Nykvist, konsument- och jordbruksminister och civilekonom från HHS. Ann-Christin kommer berätta om hur det kändes att bli den första akademikern i sin släkt.
Caroline Sundewall, tidigare mångfaldsutredare vid SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och civilekonom från HHS.
Golnaz Hashemzadeh, studentkårens ordförande
Lars Bergman, Handelshögskolans rektor
Lars Burstedt, Handelshögskolans högskoledirektör

Temadagen hålls kl. 10.00-16.00 onsdagen den 10 november 2004 i Handelshögskolans aula, Sveavägen 65 i Stockholm. Detaljerat program finns på Handelshögskolans hemsida, www.hhs.se. Klicka på länken “Aktiviteter” till vänster för att komma vidare.

Ett antal platser finns avsatta för journalister. Kontakta Anders Jörnsköld om du vill medverka, se kontaktinformation nedan.

Kontaktinformation
Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Jörnsköld, projektansvarig
Tel:0702-23 63 13,
E-post: 19428@student.hhs.se

Lars Burstedt, högskoledirektör HHS
Tel: 08-736 90 00
E-post: Lars.Burstedt@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera