Artikel från Linköpings universitet
8 november 2004

Bilen – smartare, snålare, säkrare

Linköpings universitet inbjuder till journalistseminariumSvensk fordonsindustri genomgår just nu stora förändringar. Vid LiU bedrivs en bred forskning kring fordon och trafiksäkerhet, i nära samverkan med bl a Saab och Volvo. Detta heldagsseminarium innehåller presentationer och demonstrationer av aktuella projekt inom områden som energieffektivitet, diagnos, intelligenta system och krocksäkerhet.

Plats: Linköpings universitet, A-huset.
Se karta på http://www.liu.se/basfakta/kartor/valla200407.pdf
Välj infart 1, ta vänster, kör förbi den första parkeringen ner till byggnaden, ta vänster.

Tid: 23 november 2004.

Seminariet är gratis men vi behöver din anmälan, senast 16 november.


PROGRAM

09.00 Tjuvstart: Autonom fickparkering – provkörning av Evolvebilen

09.45 Samling och kaffe i bilverkstaden, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP)

10.00 Förarmiljön: Kognition och säkerhet (Rita Kovordanyi, Kjell Ohlsson)

10.30 Motorn: Högre effekt och renare avgaser (Anita Lloyd-Spetz, Lars Nielsen)

11.00 Bildoktorn: elektronisk diagnos (Erik Frisk)

11.15 Intelligenta funktioner: Navigering och varning (Fredrik Gustafsson)

11.30 Bilen som system: Mekatronik (Jochen Pohl, Magnus Sethson)

12.00 Lunch

13.00 Demonstration i motorlabbet, Institutionen för systemteknik

13.30 När olyckan är framme: Krock- och körsäkerhet (Larsgunnar Nilsson, Lennart Strandberg)

14.00 Ingenjören bakom bilen: Modellering och simulering (Johan Andersson)

14.30 Demonstration av simulatorer och experimentfordon

15.00 Kaffe och posterutställning


Deltagare:

Johan Andersson, tekn dr, forskarassistent i maskinkonstruktion
Erik Frisk, tekn dr, forskarassistent i fordonssystem
Fredrik Gustafsson, professor i reglerteknik
Rita Kovordanyi, tekn dr, forskarassistent i kognitiva system
Anita Lloyd-Spetz, professor i sensorvetenskap
Lars Nielsen, professor i fordonssystem
Larsgunnar Nilsson, professor i hållfasthetslära
Kjell Ohlsson, professor i kognitiva system
Jochen Pohl, tekn dr, forskarassistent i fluid och mekanisk systemteknik
Magnus Sethson, tekn dr, forskarassistent i fluid och mekanisk systemteknik
Lennart Strandberg, professor i färdsäkerhet

Kontaktinformation
Anmälan och ytterligare information:

Åke Hjelm
Informationsenheten, Linköpings universitet
013-281395, akehj@info.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera