Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2004

Kvinnor, arbete och muskelvärk

Kvinnor har oftare problem med värk i leder och muskler i samband med arbetet än män, även inom samma yrke. Är skälet att de i själva verket utför olika arbetsuppgifter, att kvinnor i genomsnitt har mindre muskelstyrka än män, eller att kvinnor rent allmänt har större sjukdomsrisk? Yrkesmedicinaren Catarina Nordander undersöker dessa frågor i en avhandling från Lunds universitet.

En av hennes delstudier gäller kvinnor och män i en fiskindustri. Alla hade yrkestiteln fiskberedare, men visade sig i praktiken göra helt olika arbeten. Männen körde truck, hanterade fisklådor, slipade knivar m m, medan kvinnorna var mer låsta till vissa korta och ensidiga arbetsmoment. Många av dem stod hela dagarna och renskar fisk, en uppgift där de hela tiden stod med nacken lätt böjd för att se och styra sina handrörelser.
Båda könen hade mer värk än en referensgrupp utan fysiskt belastande arbete. Kvinnornas låsta och repetitiva arbete orsakade dock nästan dubbelt så mycket sjukskrivningar som männens tunga lyft.
– De har samma yrkestitel men egentligen inte samma jobb – det kvinnorna gör är mycket mer påfrestande för kroppen. Sådana skillnader kommer bort i stora studier där man bara jämför kvinnor och män med samma yrkestitel, kommenterar Catarina Nordander.
Men även exakt samma uppgifter kan påverka kvinnor mer, eftersom de i allmänhet har mindre muskelmassa än män. Lundaforskaren lyckades efter en hel del sökande hitta två arbetsplatser (en gummifabrik och en monteringsindustri) där båda könen utförde precis samma arbete. Noggranna mätningar av muskelaktivitet och arbetsrörelser visade att den relativa belastningen på skuldrornas kappmuskel och underarmens sträckmuskulatur var 50 resp 44 procent högre för kvinnorna. Dessa hade också 45 procents mindre muskelvila i underarmen och 40 procents snabbare rörelser i höger handled.
– Kvinnorna visade sig ha mer rörliga handleder. Det kan vara ett skäl till att kvinnor anses flinkare i fingrarna, men kan också bidra till belastningsproblem, säger Catarina Nordander.
Hon hoppas i framtiden kunna undersöka män som utför ett snabbt och repetitivt arbete som är lika kraftkrävande för dem som vad arbetet i gummi- och monteringsindustri var för kvinnorna där. Först då, när man jämför kvinnor och män i arbeten med jämförbar muskelbelastning, kan man se om kvinnligt kön i sig är en riskfaktor (vilket försäkringskassan ibland hävdar) eller om det är den relativt sett högre belastningen som ger kvinnorna mer värkproblem.

Avhandlingen heter Work-related musculoskeletal disorders − exposure assessment and gender aspects, och läggs fram den 12 november. Catarina Nordander träffas via tel 046-17 31 85, e-post Catarina.Nordander@ymed.lu.se. En sammanfattning av avhandlingen finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in författarens namn i sökrutan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera