Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2004

Televård ett möjligt komplement i äldrevård

Det är möjligt att kommunicera med äldre som har stort vårdbehov, t.o.m. lätt eller medelsvår demenssjukdom, via ett videokonferenssystem. Det visar Stefan Sävenstedt i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 5 november.

Enligt avhandlingen är kommunikation med god kvalitet via bildtelefoni för denna grupp möjlig under vissa förutsättningar. En förutsättning är att de äldre känner igen sig, en annan att de känner trygghet, en tredje att de är intresserade av det ämne man samtalar om och en fjärde att det inte finns tekniska störningar. Studierna visar även att de tekniska begränsningar som videokonferensmediet medför då det gäller att överföra icke verbala kommunikationssignaler i vissa situationer faktiskt kan bidra till ökad uppmärksamhet och vara till fördel för äldre med kommunikationsproblem.

En introduktion av telekonsultation i vården av äldre med stort vårdbehov kommer enligt de erfarenheter som belyses i studierna att påverka både den professionella rollen och innehållet i arbetet för de yrkesgrupper som blir berörda. Det finns en defensiv inställning bland vårdpersonal till införande av televård beroende på en dubbelsidighet i deras inställningar. Ytterst handlar det om vårdens kärna och möjligheterna till både human och inhuman vård av äldre. För att televård ska kunna bli ett framgångsrikt hjälpmedel måste det bli del i ett helhetsperspektiv och upplevas som en del av de bästa alternativen för alla inblandade, inklusive personalen.

Televård och vård på distans av äldre med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi är ett nytt forskningsområde. Det är aktuellt och diskuteras mycket inför den framtida äldrevården. Resultaten i de här studierna bidrar till ökad kunskap om och förståelse av viktiga aspekter på ett mer allmänt införande av televård bland äldre.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för omvårdnad och har titeln Telecare of frail elderly – reflections and experiences among health personnel and family members. Svensk titel: Televård av äldre med stort vårdbehov, reflektioner och erfarenheter.
Disputationen äger rum i Aulan, Vårdvetarhuset, kl. 13.00.
Fakultetsopponent är Margareta Ehnfors, professor i omvårdnad vid Örebro Universitet.

Kontaktinformation
Stefan Sävenstedt, f. 1950, har vuxit upp i Skellefteå och under sin yrkesverksamma tid hunnit med att arbeta som sjuksköterska, vårdlärare, biståndsarbetare i Afrika och projektledare. Idag bor han i Hortlax utanför Piteå och är, förutom till Umeå Universitet, även knuten till FoU Norrbotten, Kommunförbundet i Norrbottens län.

För mer information: Stefan Sävenstedt 0911-303 84, 073-041 75 26

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera