Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2004

Vanligare idag med stafylokocker i tarmen hos spädbarn

Den första bakterien som slår sig ned i svenska spädbarns tarmflora idag är den gula stafylokocken. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Dagens hygieniska livsstil har minskat risken att drabbas av infektioner, men kan också ha påverkat vår normala tarmbakterieflora. Biomedicinsk analytiker Erika Lindberg har i sin avhandling undersökt hur tarmbakteriefloran etableras hos svenska barn under första levnadsåret. Resultaten visar att traditionella tarmbakterier, som kolibakterie och arter av Bacteroides, har minskat i barnens tarmflora. Det tyder på att dessa bakterier endast i låg omfattning sprids mellan individer. I stället är idag stafylokocker de första bakterier som uppträder i tarmen hos spädbarn.

– I första hand finns stafylokocker i hudens normalflora. Jag tror att den ökade förekomsten av stafylokocker i tarmen hos svenska spädbarn beror på en minskad konkurrens från traditionella tarmbakterier, säger Erika Lindberg.

I sin avhandling har hon därför studerat hur den gula stafylokocken Staphylococcus aureus slår sig ner i de svenska spädbarnens tarmflora. Ungefär 80 procent av barnen hade den gula stafylokocken i sin tarmflora vid något tillfälle under det första levnadsåret. Forskningen visar också att de flesta av stammarna kommer från föräldrarnas hud. Majoriteten av stammarna var resistenta mot vanligt penicillin, vilket stämmer med tidigare studier. Resistens mot andra antibiotika var ovanligt. Stammar som var resistenta mot något antibiotika stannade kvar i tarmen i samma utsträckning som helt känsliga stammar, vilket tyder på att resistensen inte medför någon nackdel för gul stafylokock i tarmmiljön.

Erika Lindberg har också jämfört förekomsten av gul stafylokock i tarmen mellan italienska och svenska småbarn. Hon fann att den gula stafylokocken var betydligt vanligare hos de svenska barnen. Barn som ammades fullt till fyra månader och barn med äldre syskon hade oftare bakterien i tarmfloran, medan den förekom mer sällan hos barn som hade husdjur hemma. Att gul stafylokock är vanligare hos svenska jämfört med italienska barn beror dock troligen inte på dessa skillnader i livsstil.

– Jag tror att skillnaden beror att andra tarmbakterier konkurrerar ut den gula stafylokocken hos de italienska barnen, säger Erika Lindberg.

Hon säger att det finns mycket kvar att lära om den gula stafylokocken och hur den påverkar barnen.

– Gula stafylokocker bildar ofta toxiner som aktiverar immunsystemet. Nu vill vi veta om förekomsten av sådana bakterier i tarmfloran kan påverka barnets immunsystem, till exempel risken att utveckla allergi.

Avhandlingen är skriven av:
biomedicinsk analytiker Erika Lindberg, telefon: 031-342 61 69, 0733-43 87 18, e-post: erika.lindberg@microbio.gu.se

Handledare:
docent Agnes Wold, telefon: 031-342 46 17, e-post: agnes.wold@microbio.gu.se
Avhandling för medicine doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin, institutionen för laboratoriemedicin
Avhandlingens titel: Staphylococcus aureus in the infantile bowel flora
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera