Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2004

Markbered nu för självföryngring i vår- men kontrollera frökvalitén på höga höjder

Det finns goda chanser att lyckas med naturlig föryngring av tall i stora delar av Sverige kommande säsong. Tallarna har gott om kottar och Skogforsks prognoser pekar på god frökvalitet. Men i Norrlands inland är det osäkert om tallfröet kommer att gro på hög höjd över havet.

Det finns gott om kottar med frö av fin kvalitet i större delen av landet. Men på högre höjder över havet bör man inte låta sig luras av att fröträden har gott om kottar. Eftersom sommaren 2004 var kall kan det finnas ont om grobart frö i bestånd på hög höjd över havet. Där var klimatet extra kärvt när fröna skulle mogna.

– Bland annat i Västerbotten är det osäkert om tallfröet gror i bestånd på över 250 meters höjd över havet. I Dalarna bör man vara försiktig från 350 meters höjd över havet, säger Ulfstand Wennström som är ansvarig för Skogforsks kott- och fröprognoser.

Men gränsen är inte knivskarp. I Västerbotten finns det trots allt bestånd på 350 meter över havet med fullgod frömognad.

– Det viktiga är att förvissa sig om att fröna har fullgod kvalitet innan man lägger ner pengar på att markbereda, säger Ulfstand Wennström.

För att lyckas med självföryngring av tall är det viktigt att skogsägaren markbereder före fröfallet. Det ger en god groningsmiljö för fröna. Markberedningen bör göras nu under hösten om marken fortfarande är bar. Den kan också göras under våren mellan snösmältningen och fröfallet, som börjar i april-maj och pågår in i juni.

Kontaktinformation
Kontakt:
Ulfstand Wennström; tel: 090-15 09 72, 070-549 80 09.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera