Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2004

Fernströmpriser till medicinska forskare

Eric K. Fernströms Stiftelse, som har sin bas vid Lunds universitet, delar den 3 november ut priser till sju medicinska forskare. Stiftelsens Stora Nordiska Pris har en prissumma på 1 miljon kr, medan sex yngre forskare får en prissumma på 100 000 kr vardera. Prisutdelningen äger rum i samband med det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens Dag, som anordnas av medicinska fakulteten samman med Region Skåne.

Det Stora Nordiska Priset går i år till vaccinforskaren professor Jan Holmgren från Göteborgs universitet. Hans forskning om kolerasjukdomens mekanismer har lett till ett vaccin som nu används i ett 50-tal länder framför allt i tredje världen. En praktisk fördel är att vaccinet inte behöver ges via injektioner utan är drickbart. Nu arbetar Jan Holmgren bl a med forskning kring nya vacciner som kan påverka slemhinnan i mag-tarmkanalen, luftvägarna och könsorganen.

De andra forskarna har utsetts av var och en av de medicinsk fakulteterna i landet.

Martin L Olsson, docent på avdelningen för transfusionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare på Blodcentralen Skåne, har fått priset för sin blodgruppsforskning. Dess övergripande mål är att göra blodtransfusioner ännu säkrare än idag. Olsson deltar bl a i ett projekt som handlar om att omvandla A-, B- och AB-blod till 0-blod, vilket skulle ta bort risken för transfusioner med fel donatorblod.

Birgitta Rasmusson är docent vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi i Linköping. Hennes forskning gäller mikroorganismer som lyckas överleva och föröka sig inuti makrofager, en typ av vita blodkroppar som normalt ska döda sådana invaderande organismer. Hennes grupp har särskilt studerat den potentiellt dödliga tropiska parasiten Leishmania donovani och hur den lurar kroppens immunförsvar.

Johan Ericsson från Ludwiginstitutet för cancerforskning i Uppsala studerar regleringen av mängden kolesterol i blodet. Hans intresse riktas mot ett protein kallat SREPB, en s k transkriptionsfaktor som reglerar de gener som kontrollerar mängden kolesterol och andra fetter i cellerna. Forskningen har bäring på stora folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes.

Tommy Nilsson är professor i funktionell morfologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hans forskning handlar om de signaler som cellerna använder för att på rätt sätt hålla kvar vissa proteiner i cellen medan andra nybildade fettämnen och proteiner transporteras vidare. Han har bl a kunnat beskriva en ny transportväg som utnyttjas av giftämnen – toxiner – som vill ta sig in i cellen.

Sun Nyunt Wai, docent i medicinsk mikrobiologi vid Umeå universitet, är inriktad på bakteriers egenskaper. Hennes forskning handlar om hur s k gramnegativa bakterier kan exportera toxiner och andra proteiner genom att knoppa av särskilda blåsor, vesiklar, från sina yttermembran. Sådana vesiklar frisläpps bland annat från en typ av kolibakterier som är en vanlig orsak till diarréer i tredje världen.

Johan Ericson tillhör Karolinska Institutets Center of Excellence in Developmental Biology. Hans forskning är inriktad på de mekanismer som reglerar bildningen av nervceller under ett embryos utveckling. Ericson har bl a beskrivit hur signalämnen och transkriptionsfaktorer samverkar vid bildandet av motorneuron (nervceller som styr rörelser) i ryggmärgen och i hjärnstammen.

Kontaktinformation
Mer information Monica Vikingsson, tel 046-17 20 95, fernstrom@medfak.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera