Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2004

Bedömer både däck och vägytaSimuleringsverktyg för minskat vägtrafikbuller

Den 22 oktober försvarade Frédéric Wullens sin avhandling om däcksvibrationer orsakade av mötet mellan däck och vägbana.

I sin forskning har Wullens vidareutvecklat en datormodell för att simulera mötet mellan däck och vägyta. Modellen erbjuder möjlighet att ta fram däck och vägytor för minskat vägtrafikbuller, utan att kräva tidsödande empirisk utveckling.

Buller från vägtrafik är ett stort miljöproblem. Det mest störande ljudet från vägtrafik är i frekvensområdet 1000 – 2000 Hz, där vår hörsel är som bäst, och det är också i det området däck/vägbanebullret är som starkast. För personbilar bestäms trafikbullret av däck/vägbanebullret redan vid hastigheter över 30 km/h och för lastbilar och bussar vid hastigheter över 70 km/h. Vid lägre hastigheter är andra ljudkällor hos fordonet starkare and däck/vägbanebullret.

I sin avhandling presenterar Frédéric Wullens en av de mest avancerade modellerna för att simulera interaktion mellan däck och vägbana. Simuleringsverktyget kan användas för att virtuellt göra prototyper både för däck och vägytor, med avseende på däck/vägbanebuller.

Simuleringsverktyget bygger på en tredimensionell modell över kontakten mellan däck och vägyta. För simuleringen krävs information om däckets mönster och bredd, vägytans ojämnhet, däckets gummiblandning samt hastighet och last.

Simuleringsverktyget har validerats genom mätningar på däck som rullat på en testtrumma och det har givit mycket god överensstämmelse för den förutsagda däcksvibrationen. Verktyget ger möjlighet att studera olika vibrationsfält hos däcket och för att fastställa vilken del av vibrationerna som bidrar med mest ljudstrålning. Modellen kommer att byggas ut till att även inkludera förutsägelser om rullmotstånd och trafiksäkerhet.

Kontaktinformation
Mer information:
Frédéric Wullens, frederic@ta.chalmers.se
Wolfgang Kropp, professor teknisk akustik, 031- 772 22 04, wk@ta.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera