Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2004

Universitetets nyutnämnda professorer presenterar sin forskning

Den 20 november hålls årets akademiska högtid vid Luleå tekniska universitet, i år i Aula Aurora.I anslutning till högtiden kommer Luleå tekniska universitets nyutnämnda professorer tillika ämnesföreträdare att presentera sig själva och sin forskning vid så kallade installationsföreläsningar.Detta sker under november och december med start nästa vecka.Den 19 november håller dessutom tre av våra fyra nya hedersdoktorer sina installationsföreläsningar.

Under året har rektor utnämnt sju nya professorer tillika ämnesföreträdare, personer som under november och december kommer att hålla sina installationsföreläsningar.
Föreläsningsserien börjar nästa vecka och avslutas i mitten av december.

4 november – Aulan, Institutionen för hälsovetenskap, campus Boden
Kl. 18.00 Karin Axelsson, professor i omvårdnad – “Att få hjälp med det självklara”
Kl. 18.45 Lars Nyberg, professor i sjukgymnastik/fysioterapi – “När rörelsekontrollen sviker”

12 november – A 1545, campus Luleå
Kl. 10.00 Anders Segerstedt, professor i industriell logistik – “Industriell logistik, vad handlar det om? Kan det vara till någon nytta?”

19 november – E 246, campus Luleå
Kl. 14.30 Janis Varna, professor i polymerteknik – “The synergy of micromechanics and continuum damage mechanics approaches in developing constitutive models for damaged composites”.

24 november, A 1547, campus Luleå
Kl. 13.00 Kerstin Vännman, professor i matematisk statistik – “Så visar statistiken att det duger – statistiska metoder inom duglighetsanalys

2 december, A 1514 (Demostudion), campus Luleå
Kl. 10.00 Thomas Gustafsson, professor i reglerteknik – “Reglerteknik i framtiden, möjligheter och utmaningar”

8 december, F 341, campus Luleå
Kl. 10.00 Pär Weihed, professor i malmgeologi – “Människans behov av metaller; himmel eller helvete? – En geologisk betraktelse”

Den 19 november föreläser även hedersdoktorerna Carl-Henric Svanberg, Birgitta Svendén och Kari Marklund – mer information om dessa föreläsningar kommer senare i separat pressmeddelande.

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera