Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2004

Framtida bot mot kvinnosjukdomar?

Alejandra Vásquez vid LTH försvarar sin avhandling “Systematics of Lactobacillus spp. of probiotic potential” 29 oktober kl 10:30 i sal D, Kemicentrum, Lund.

Avhandlingen handlar delvis om en ny idé om probiotika, en probiotika för kvinnor som riktar sig både mot tarmen och mot vagina. Detta är en ny, framtida växande, nisch som har uppstått på grund av resistens mot antibiotika och åtföljande misslyckande i att bota kvinnosjukdomar som urinvägsinfektioner, bakteriell vaginos, svamp-infektioner, mm.
Idag lider en stor majoritet av halva jordens befolkning av dessa sjuk-domar. Varje år får tusentals svenska tjejer svåra underlivsskador av bl a receptfria svampmediciner.
I vaginan hos friska kvinnor dominerar olika arter av bakteriesläktet Lactobacillus vilket är gemensamt för kvinnor över hela världen.
Laktobacillerna kan obehindrat förankra sig på den vaginala slemhinnan och där leva av slemhinnans sockerarter. Den normala vaginala floran härstammar från den rektala floran vilket betyder att de mikroorganismer som följer med födan och överlever hela mag-tarm-passagen till slut står att finna där.
Laktobacillerna i vaginan bidrar till att bibehålla ett friskt vaginalt ekosystem. De sänker pH-värdet vilket ger en sur miljö, de bildar väteperoxider och bakterio-cinliknande substanser vilket gör att patogena (sjukdomsframkallande) bakterier, jäst och svampar, som kan ge vaginala sjukdomar, inte kan växa.
Det är en viktig symbios i det vaginala ekosystemet där både människan och laktobacillerna tjänar på samarbetet.
Av denna nyttiga och nödvändiga bakterieflora med olika arter av släktet Laktobaciller dominerar 1-2 arter och upprätthåller en viktig balans och ett skydd. Men när en kvinna får obalans i denna bakterieflora av olika anledningar som t ex stress, nedsatt immun-försvar, överdriven tvättning, nya sexpartners m m, så kan de farliga mikroorganismerna ta över och föröka sig en miljö där de normalt sätt hålls tillbaka av Lactobacillerna.
För att förebygga sådana tillstånd är ett probiotisk livsmedel för kvinnor fullt möjlig och tas fram.
Genombrotten i forskningen ligger i försöken att först isolera de nämnda bakterierna från vagina hos frivilliga, friska kvinnor, odla upp dem, tillsätta dem i livsmedel vilket intas av kvinnorna och sedan återfinna dessa i deras avföring och vagina. Ett annat genombrott är att ha hittat nya dominanta arter, vilka kan komma att användas i detta syfte i framtiden.
En framtida produkt är alltså tänkt att intas oralt av kvinnor i förebyggande syfte eller vid obalans för att upprätthålla eller återställa denna viktiga bakterie-flora. Det finns redan sedan tidigare sådana produkter men de appliceras direkt i vaginan t.ex. via tamponger och alltså ej förebyggande eller naturligt.
Alejandra – med chilensk ursprung och delvis uppvuxen i Rosengård – är också en av författarna till den nyligen utgivna boken Bakteriell Vaginos, som är tänkt att ligga som grund för en del av läkar-utbildningen i Sverige. Hon är även anställd som paneldeltagare i en av Formas beställda projektet Mat för livet, framtidssyn 2025, som presenteras i april år 2005.

Kontaktinformation
Alejandra Vásquez, Avdelningen för livsmedelsteknologi, LTH, forskargruppen Livsmedelshygien vid Lunds universitet. Telefon: 046-222 83 26, Mobil: 0736-57 99 90. E-mail: alejandra.vasquez@livsteki.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera