Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2004

Storsatsning av Kempestiftelserna på intelligenta fordon

Kempestiftelserna har beviljat åtta miljoner kronor till Umeå Tekniska högskolas nya satsning Intelligenta Fordon Off-Road, IFOR. Pengarna kommer bland annat att användas till att bygga upp två laboratorier.

Det är två projekt inom IFOR som har beviljats anslag av Kempestiftelserna: “Smart kran för skogstillämpning” och “Autonom navigering av skogsmaskiner”. Av det totala anslaget på åtta miljoner kronor är två miljoner kronor omedelbart tillgängliga, medan resten är beroende av kompletterande finansiering på sex miljoner kronor. I sådana fall rör det sig om totalt 14 miljoner kronor.

Ett av målen med projektet “Smart kran för skogstillämpning” är att utveckla en ny version av en halvautomatisk kran som kan användas på skogsmaskiner. Ett kranlaboratorium kommer att byggas vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Där ska nya metoder och idéer implementeras och den framtagna mjukvaran och hårdvaran testas i en prototyp. Framgångsrika resultat från laboratoriet ska återupprepas i en riktig skogsmaskin i samarbete med industriella partners. Ett mål inom laboratoriet är att ta fram en kommersiell produkt inom fyra år – en prototyp av nya generationens halvautomatiska kransystem för utomhusbruk.

Kempestiftelserna har tidigare beviljat tre miljoner kronor till projektet “Autonom navigering av skogsmaskiner”. Det arbetet kommer att avslutas sommaren 2005, då en prototyp som förarlöst kan ta sig fram i skogsterräng ska demonstreras. Projektet fortsätter därefter med att vidareutveckla metoder för autonom navigering i skogmiljö, men även inom gruv- och entreprenadindustri. Bland annat kommer forskarna att utveckla tekniker och metoder för att lokalisera ett fordon utan hjälp av dyrbar GPS, samt för att på ett säkert sätt bestämma fordonets körriktning. En annan viktig utmaning är att utveckla metoder för att detektera hinder. Många metoder utvecklade för inomhusmiljö är nämligen oanvändbara i ojämn terräng och under svåra väderförhållanden. Ett laboratorium för forskning inom området autonom navigering kommer att byggas upp vid institutionen för datavetenskap

Projektledare för kranprojektet är Anton Shiriaev vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Thomas Hellström vid institutionen för datavetenskap leder projektet om autonom navigering.

IFOR är ett samarbete mellan Tekniska högskolan vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk samt tillverkare och användare i regionen, exempelvis Komatsu Forest, Land Systems Hägglunds och LKAB. Det långsiktiga målet för IFOR-satsningen är att bli ett ledande forskningscenter inom intelligent off-road teknologi.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundin, föreståndare för IFOR
Telefon:090-786 99 34
E-post: anders.lundin@tfe.umu.se

Kontaktinformation
Thomas Hellström, projektledare för “Autonom navigering av skogsmaskiner”
Telefon: 090-786 77 59
E-post: thomash@cs.umu.se

Kalle Prorok, laboratoriesamordnare för “Smart kran för skogstillämpning”
Telefon: 090-786 50 18
E-post: kalle.prorok@tfe.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera