Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2004

Infrastruktur o citeringar i nytt nr av VRs tidning Forska

Ur innehållet-Kommitté samordnar frågor kring infrastruktur-Efterlängtat forum fick glatt mottagande-Första omgången EURYI-stipendiater-Citeringar i databas mäter kvalitet-CERN – 50 års samarbete över gränserna

Kommitté samordnar frågor kring infrastruktur
Vetenskapsrådet samlar nu resurserna för dyrbar vetenskaplig utrustning, större forskningsanläggningar och stora databaser under en och samma hatt. På regeringens initiativ inrättas Kommittén för infrastrukturfrågor (KFI). Genom den vill man skapa förutsättningar för en nationell strategi kring infrastrukturfrågor inom forskningen, och stärka Sveriges roll i internationella samarbeten.

Efterlängtat forum fick glatt mottagande
Premiärupplagan av Euroscience Open Forum, ESOF 2004 blev en publik och medial framgång långt över förväntan. FORSKA var på plats för att fånga in några röster om arrangemanget när deltagarna minglade i Stockholms stadshus en av de sista kvällarna i augusti.

Första omgången EURYI-stipendiater
I konkurrens med nära 800 sökande har 25 forskare tilldelats det nyinstiftade EURYI-stipendiet, som ges till unga forskare som visat särskild excellens. Pristagarna mottog stipendiet vid en ceremoni i Stockholm i samband med ESOF 2004. Från och med i år kan även forskare verksamma i Sverige söka anslag i tiomiljonersklassen.

Citeringar i databas mäter kvalitet
En databas med 22 miljoner artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter har köpts in till analysavdelningen vid Vetenskapsrådet. Med hjälp av den går att det göra citeringsanalyser – följa hur frekvent artiklar av svenska forskare blir citerade inom olika ämnesområden.

CERN – 50 års samarbete över gränserna
CERN, världens största forskningscentrum för elementarpartikelfysik, firar femtio år. Sökandet efter universums minsta beståndsdelar involverar varje år tusentals forskare från jordens alla hörn. Vilka är ingredienserna i ett av världens största forskarsamarbete, undrade Forska. Bland svaren fann vi teamkänsla, gemensamma intressen med industrin och inte minst – en väl fungerande kafeteria.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med fem nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen www.vr.se/forska

Kontaktinformation
Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ ragnhild.romanus@vr.se

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ viola.torma@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera