Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2004

Frontlinjeforskning i fokus

Följ den spännande utvecklingen inom transplantation, hjärtkirurgi, pacemakerbehandling och det metabola syndromet. Forskningens Dag 2004 arrangeras den 10 november tillsammans med Annual Clinical Science Lecture of Karolinska Institutet i Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Årets föredragshållare vid Karolinska Institutets Annual Clinical Science Lecture är professor Neil Ruderman från Boston Medical Center. Professor Rudermans föreläsning belyser senaste rönen inom diabetes och insulinresistens.

Forskningens Dag uppmärksammar i år jubilerande verksamheter inom Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset:
Det är 50 år sedan det första öppna hjärtkirurgiska ingreppet genomfördes vid Karolinska sjukhuset och 40 år sedan den första pacemakerbehandlingen startade en ny era. Inom det transplantationskirurgiska området avhålls också ett antal jubileer där den första njurtransplantationen i Sverige genomfördes 1964 på Serafimerlasarettet, den första pankreastransplantationen 1974 och den första levertransplantationen 1984 på Huddinge sjukhus.
Dessa pionjärinsatser har lagt grunden för idag viktiga profilverksamheter, utvecklingen och framtidsvisioner inom dessa områden kommer att belysas av föredragshållarna.

Klinisk forskning och utveckling är en viktig hörnsten i universitetssjukhusets verksamhet och ett viktigt och prioriterat forskningsområde för Karolinska Institutet. Sverige är känt som ett land med goda förutsättningar för kliniska studier. För att kunna bedriva klinisk frontlinjeforskning är allmänhetens förtroende för forskarsamhället en viktig komponent. Denna fråga kommer att diskuteras i en paneldebatt “Att vilja väl, men väcka oro” med forskare, etiker samt som representant för allmänheten, statssekreteraren vid Socialdepartementet, Mikael Sjöberg.

Inbjudan och program:
www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/forskningensdag
www.ki.se (http://www.ki.se/info/vp/vp36-99.html)

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Annika Tibell, verksamhetschef för transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Tel: 08-585 876 64, mail: annika.tibell@karolinska.se
Anders Hamsten, professor vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, tel: 08-517 732 22, mail: anders.hamsten@medks.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera