Artikel från Karolinska Institutet
22 oktober 2004

Risken för schizofreni högre hos barn till äldre fäder

Barn till äldre fäder utvecklar i större utsträckning schizofreni senare i livet. Detta konstateras i ny forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Britsh medical journal och på dess hemsida bmj.com idag fredag den 22 oktober. Dessa slutsatser ökar betydelsen för teorin om att ackumulerade mutationer i sperman hos äldre fäder bidrar till den totala risken för schizofreni.

Studien omfattade över 700 000 personer födda i Sverige mellan 1973 och 1980. Analysen baserades på journaler från personer som togs in på sjukhus mellan 1989 och 2001 med diagnosen schizofreni eller någon annan icke-affektiv psykos.

Det fanns ett starkt samband mellan en högre ålder hos fadern vid befruktningen och deras avkommas risk för schizofreni. Detta samband kvarstod även när man hade tagit hänsyn till en rad andra faktorer som skulle ha kunnat påverka resultatet.

Sammanlagt kan 15,5 procent av schizofrenifallen i denna grupp ha berott på att patientens fader var över 30 år vid patientens födsel, säger författarna.

Sambandet verkade vara relativt utmärkande för schizofreni jämfört med icke-affektiv psykos och var starkare hos dem där störningen inte förekom inom familjen. Detta stöder teorin om att ackumulerade ärftliga mutationer hos äldre fäder kan bidra till en ökad risk för schizofreni, tillägger de.

I England och Wales har den genomsnittliga åldern hos fadern ökat från 29,2 år till 32,1 år mellan åren 1980 och 2002. Författarna uppskattar, baserat på sina data, att denna ökning kan ha lett till ytterligare 710 fall av schizofreni år 2002 utöver de 5 923 fall som beror på bakgrundsincidensen.

Kontaktinformation
För mer information:
Finn Rasmussen, docent vid institutionen för folkhälsovetenskap, Sektionen för barn och ungdomsepidemiologi, Karolinska Institutet. Tfn: 08-517 765 92, mobil: 070-484 04 43, e-mail: Finn.Rasmussen@phs.ki.se

Sektionen för barn- och ungdomsepidemiologi, Karolinska Institutet:
www.phs.ki.se/caphe/index_se.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera