Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2004

Djungelhönans spermieval förhindrar inavel

Inavel, det vill säga när närbesläktade individer parar sig med varandra, reducerar ofta avkommans överlevnad och är därför kostsamt för individen. Det kön som investerar mest i avkomma, vilket vanligtvis är honan, är det kön som sannolikt bär den största kostnaden av inavel.

Honor bör därför vara mer noggranna med om partnern är närbesläktad eller inte, än vad hanar behöver vara. Detta kan leda till en intressekonflikt i parningar mellan besläktade individer.
En gemensam studie med forskare vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, University of Sheffield, University of Leeds och Sveriges lantbruksuniversitet i Skara visar att tuppar och hönor hos arten röda djungelhöns (Gallus gallus), anfadern till våra domesticerade höns, agerar olika i en parningssituation med besläktade individer, men också svarar på varandras respons. När hönor parades med bröder och obesläktade tuppar använde de mindre spermier från bröder än från obesläktade tuppar. Denna diskriminering sker genom så kallad “cryptic female choice”, det vill säga genom ett spermieval som sker inuti hönan efter parning, och reducerar risken för inavel. Tuppar däremot, när de presenterades för bara en höna i taget, var lika benägna att para sig med systrar som med obesläktade hönor. De var dock snabbare att initiera parningar med obesläktade hönor än med sina systrar, trots att de inseminerade mer spermier i sina systrar. En sådan ökad investering i parningar med inavel är möjligen förvånande, men med vetskapen om hönornas diskriminering av brödernas spermier, är tupparnas respons sannolikt till för att kompensera för detta. Hur djungelhöns kan känna igen sina släktingar är fortfarande outforskat, men tupparnas svar kan tyda på att de känner igen sina systrar individuellt, medan hönornas respons antyder en mer fysiologisk process.


Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society of London B-Biological sciences den 29 september 2004.

För ytterligare information kontakta gärna Hanne Løvlie, Stockholms universitet, tfn 08-16 48 96, e-post hanne.lovlie@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera