Artikel från Skogforsk
21 oktober 2004

Skogsbrukets mellanchefer vill ha mer lagarbete

För mycket fokus på krismedvetenhet, målkonflikter och för lite tid till medarbetarna. Det pekar skogsbrukets mellanchefer ut som brister i sin arbetssituation i en intervjuundersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

I takt med skogsbrukets kraftiga rationalisering har mellanchefens yrkesroll förändrats. Från att tidigare ha varit helt inriktat på arbetsledning handlar jobbet numera mycket om upphandling av tjänster, ansvar för virkesflöden och utveckling av verksamheten.

Studien visar att de flesta mellancheferna trivs med sin arbetssituation. Man vill bland annat slå vakt om de korta beslutsvägarna och friheten i arbetet. Däremot finns problem med luddiga mål och målkonflikter. För stor uppmärksamhet ägnas åt krismedvetenhet, dåliga resultat och kontroll. Och för mycket tid går åt till oväsentligheter vid möten, utvecklingsprojekt som drivs uppifrån och administration, anser mellancheferna.

– Många tycker att det blir för lite tid över till huvuduppgifterna och medarbetarna, säger Åke Thorsén som arbetar med verksamhetsutveckling på Skogforsk.

Utveckling måste drivas lokalt
Utvecklingsarbete betraktas av många som extrauppgifter vid sidan om det ordinarie arbetet. Man förväntar sig därför ofta någon form av belöning eller särskild uppskattning för sin medverkan.

– Om utvecklingsarbete ska bli en naturlig del av det operativa arbetet måste det pågå kontinuerligt. Det måste också initieras och drivas lokalt, menar Åke Thorsén.

Mellancheferna anser också att för mycket fokus ligger på individuella prestationer. Man vill istället ha mer lagarbete och samverkan över organisationsgränserna.

Studien bygger på intervjuer med mellanchefer och deras närmaste chef på 16 olika arbetsplatser i det svenska skogsbrukets fältorganisationer.

Kontaktinformation
Kontakt:
Åke Thorsén, Skogforsk; 018-18 85 97
Malin von Essen, pressansvarig; 018- 18 85 76, 070-630 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera