Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2004

Förr gavs pekpinnar – nu lyfts föräldrars resurser fram

Hur har synen på föräldrars förmåga förändrats under de senaste 50 åren? Hur har staten försökt styra föräldrars vård och fostran av barn?

Lee Gleichmann tar bland annat upp dessa frågor i sin doktorsavhandling. Han belyser perspektiv på föräldraskap från slutet av 1950-talet och fyra decennier framåt. En bristande tilltro till föräldrars förmåga präglar 1950-talet. Under 1970- och 1980-talet står föräldrars inbördes relationsproblem i fokus. Först på 1990-talet ses föräldrar som kompetenta, autonoma och självreglerande. Från att föräldrarna har betraktats som okunniga och i behov av utbildning ser man alltmer till deras resurser.

Lee Gleichmann har studerat hur familjens liv konfronteras med samhällets omsorger och krav. Här framkommer hur statsmakten t.ex. genom föräldrautbildning försökt främja demokratiutveckling och jämlikhet. Ambitionen har varit att stärka barnets ställning i samhället och samtidigt försöka styra föräldrar i deras vård och fostran av barnet.

Gleichmanns doktorsavhandling har sin utgångspunkt i hermeneutisk forskningstradition. Analysen fördjupar sig i olika aspekter av social styrning. Undersökningsmaterialet består av journalkort från barnhälsovården, offentliga utredningar om föräldrautbildning samt tidskriftsmaterial. Avhandlingen är av särskilt intresse för studerande inom lärarutbildningen samt yrkesverksamma inom vård, omsorg och skola som i sitt dagliga värv möter och arbetar med föräldrar.

Lee Gleichmann är sedan augusti 2004 verksam som undervisningsråd vid Skolverket.

Doktorsavhandlingens titel: Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling En studie av syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957-1997

Disputationen äger rum fredag 22 oktober kl.10.00 i Kyrksalen, Lärarhögskolan, Gjörwellsgatan 16. Opponent är professor Ingegerd Tallberg Broman Lärarutbildningen, avd. LFH, Malmö

Lee Gleichmann kan nås på tfn 0707-87 02 36

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera