Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2004

Äldre anhörigvårdare behöver mer uppskattning

När det talas om äldre som vårdar sina äldre närstående, så handlar det oftast om hjälpen med mat, dagliga aktiviteter och hygien. Men uppgifterna är betydligt mer varierade än så. Och uppgiften "att hålla regelbunden kontakt och finnas till hands om något inträffar" kan kännas nog så belastande för vårdarens egen livskvalitet.

– De som är i den situationen känner sig bundna vid att finnas till hands och anpassa sitt liv till möjliga nödutryckningar. Samtidigt kan deras ansvar vara så osynligt för omvärlden att de aldrig får någon erkänsla för det. Den de känner ansvar för kanske inte ens vet om det! säger omvårdnadsforskaren Anna Kristensson Ekwall.
Hon har i sin avhandling, som snart läggs fram vid Lunds universitet, undersökt olika aspekter på vården av äldre närstående. Till dess uppgifter hör, förutom “att finnas till hands” och att sköta den dagliga vården, också sådant som att städa och handla, hjälpa till med kontakterna med sjukhus och vårdpersonal, bidra med medicinska insatser och med att träna den sjukes fysiska funktioner. Vården omfattar alltså mycket mer än hjälp med aktiviteter för dagligt liv, och det finns inget självklart samband mellan uppgifternas tyngd och deras effekt på vårdarens livskvalitet.
I en av delstudierna har Anna Kristensson Ekwall jämfört män och kvinnor i en grupp på nära 800 äldre anhörigvårdare. Det visade sig att de män som vårdade hjälpte till fler timmar per vecka men var ändå mer nöjda än kvinnorna. Männen ansåg i högre grad än kvinnorna att vårdandet vidgat deras horisont och hjälpt dem att växa som människor.
– Skälet kan vara att männen fått ett nytt ansvarsområde som känns meningsfullt för dem. De får i regel också mycket beröm från omvärlden. De kvinnor som vårdar i den här åldersgruppen har däremot ofta varit hemmafruar, så för dem innebär vården bara att fortsätta med samma uppgifter som tidigare. Det ger dem ingen omväxling utan bara en belastning just när de äntligen hoppats kunna pusta ut, menar Anna Kristensson Ekwall.
Hon tycker det är viktigt att omvärlden uppmärksammar de vårdande äldre kvinnorna och ger dem lika mycket erkännande som de vårdande äldre männen. Hon tror också på informationsträffar för äldre anhörigvårdare, då vården skulle erbjuda personal som tar hand om de sjuka som inte kan lämnas ensamma. Sådana träffar kunde ge möjlighet att ta upp många praktiska frågor som t ex vad man gör med en som vill vara uppe och gå på nätterna, och hur man bäst bemöter en dement person.

Avhandlingen heter Informal caregiving at old age och läggs fram den 27 oktober. Ett sammandrag finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in författarens namn i sökrutan. Anna Kristensson Ekwall träffas på tel 046-222 19 01 , e-post Anna.Kristensson_Ekwall@omv.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera