Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2004

LTH-forskare vann SKAPA-priset

Stiftelsen Skapas Nationella Utvecklingsstipendium 2004, utlyst av Stiftelsen SKAPA till minne av uppfinnaren Alfred Nobel har idag på Tekniska mässan delats ut till ett forskarlag från LTH och Lunds universitet, medicinska fakulteten.

En Stipendiejury har på uppdrag av stiftelsen bedömt de inkomna förslagen och beslutat att utse följande vinnare:
Juryn har beslutat utdela diplom, SKAPA statyett och SKAPA stipendium på 300 000 kr till: Sune Svanberg, Katarina Svanberg och Stefan Andersson-Engels för deras metod att behandla malign tumörvävnad genom att med en omkopplare kombinera interstitiell foto-dynamisk terapi med interaktiv övervakning. Därigenom är det möjligt att använda samma optiska fibrer för både behandling och diagnostik vilket möjliggör övervakning av tumörterapin on-line. Metoden är patenterad.
Sune Svanberg och Stefan Andersson-Engels kommer från Lunds tekniska högskola, Avdelningen för atomfysik, Skåne län. Katarina Svanberg kommer från medicinska fakulteten i Lund. Ett företag har utvecklats kring idén.
Juryns motivering:
Metoden kommer på sikt att innebära ökad effektivitet inom sjukvården med färre behandlingstillfällen samt ger en säker och kontrollerad tumörterapi. Metoden medför en minskad exponering för hälsovådliga ämnen framförallt för patienten men även för vårdpersonalen. Metoden möjliggör en selektiv behandling av tumörer. Marknadspotentialen för denna metod bedöms som mycket stor.
Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Bakom Skapapriset står Stiftelsen Skapa med FöreningsSparbanken AB, Teknikföretagen, Svenska Uppfinnareföreningen och Stockholmsmässan AB som stiftare. Stiftelsen stöds av Patent- och registreringsverket, Stiftelsen Innovationscentrum, Verket för Innovations-system-VINNOVA, ALMI Företagspartner AB samt NUTEK, Verket för näringslivsutveckling.

Kontaktinformation
Stefan Andersson Engels kan nås på tel 0709-932136 och Sune Svanberg på tel: 070-590 21 26.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera