Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2004

Låt regionala organisationer förhindra folkmord

Konflikten i Darfur visar att FN inte ensamt klarar av att garantera internationell fred och säkerhet. FN:s säkerhetsråd är för oenigt för att göra något resolut åt krisen och folkrätten tillåter inget kraftfullt diplomatiskt alternativ.

Gustaf Lind hävdar i sin nyligen framlagda avhandling vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet att mellanstatliga regionala organisationer bör få en större rätt att agera i fall då FN är lamslaget. Ett exempel är att Afrikanska Unionen borde ha rätt att ingripa för att stoppa folkmordet i Darfur trots att folkrätten i dag förbjuder det.

Avhandlingen behandlar FN-stadgans regler för regionala organisationer när de agerar för internationell fred. Exempel på sådana organisationer är EU, Nato och Afrikanska unionen. Studien visar att FN-stadgan och folkrätten är dåligt anpassade till det internationella samarbetet inom regionala organisationer vars fredsskapande kapacitet därför inte kan användas till fullo.

Gustaf Lind argumenterar för att de regionala organisationerna ska få en starkare ställning i folkrätten. Organisationerna bör ha rätt att agera i vissa situationer där det är förbjudet för stater att handla, som till exempel att använda militärt våld för att stoppa massiva kränkningar av mänskliga rättigheter.
_ Det är tyvärr svårt att ändra FN-stadgans innehåll med en formell stadgeändring, säger Gustaf. Men det betyder inte att innehållet är oföränderligt. Stadgan har tidigare omtolkats på olika områden, till exempel för omröstningsreglerna i säkerhetsrådet. Det bör även kunna ske för att ge regionala organisationer en starkare ställning.

Doktorsavhandlingens titel: The Revival of Chapter VIII of the UN Charter – Regional Organisations and Collective Security

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se
Gustaf Lind nås på tel 073 – 6001 602, 08 – 16 13 76 eller e-post: gustaf.lind@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera