Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2004

Fuktsäkerhetspris instiftas

FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola har inrättat ett nytt pris, Fuktsäkerhetspriset eller Moisture Safety Prize.

Priset ska delas ut vart tredje år till person eller personer som påverkat byggprocessen i projekt inom Norden på ett sådant sätt att fuktsäkerhet i projektering, byggande eller förvaltning har säkrats även med hänsyn till energihushållning och miljöaspekter. En god funktion under drift ska ha visats.
Priset kan delas ut till exempelvis beställare, arkitekter, konstruktörer, materialleverantörer eller förvaltare, som uppfyller de nämnda kraven.
Priset ska delas ut i samband med konferensen “Building Physics in the Nordic Countries” som närmast äger rum i Reyjkjavik 13-15 juni 2005. Priset består i en resa till konferensen för en person, uppehälle där och ett diplom. Som priskommitté fungerar Fuktcentrum med adjungerade deltagare från universitet och högskolor i de nordiska länderna.
Nomineringar till priset lämnas till Fuktcentrums föreståndare, teknologier doktor Lars-Erik Harderup senast 2005-02-08.

Kontaktinformation
Adress till Lars-Erik Harderup är LTH, Byggnadsafysik, Box 118, 221 00 Lund.
Han svarar på eventuella frågor på tel 046-222 73 83, fax 046-222 45 35
eller epost: lars-erik.harderup@byggtek.lth.s

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera