Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2004

Forskare klargör och debatterar:Sopor hit och dit – på vinst eller förlust

Är det miljövänligt att sortera och frakta sopor hit och dit? Lägger vi vår energi på ofarliga förpackningar och missar det farliga avfallet? Räcker det att folk i tätbefolkade områden källsorterar? Riksdagen har satt som mål att 35 procent av hushållens organiska avfall år 2010 ska behandlas genom kompostering eller rötning. Men hur når vi detta och alla andra insamlingsmål?

Kom och lyssna på tre forskare som belyser ämnet ur olika synvinklar och som medverkar i Formas nya pocketbok Sopor hit och dit – på vinst och förlust.


Datum och tid: 26 oktober kl 14.00 till 15.30.
Plats: Birger Jarl, Forskningsrådet Formas, Birger Jarls torg 5,
Riddarholmen i Stockholm.
För karta se Forskningsrådet Formas hemsida www.formas.se

Medverkande forskare och inlägg är:

Vilken sophantering är bäst för miljön?
– Källsortera farligt avfall – det är självklart. Källsortera även annat avfall men utan att överanstränga dig. Om vi källsorterar oss trötta så kanske vi inte orkar göra annat som är minst lika viktigt för miljön, säger Tomas Ekvall, docent i energiteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Ska vi sortera lika mycket överallt?
– Dagens ineffektiva avfallspolitik behöver ändras. Förutsättningar är olika i olika delar av landet, säger Christer Berglund, fil dr i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och verksam vid IIASA, International Institute for Applied Systems i Wien.

Varför gör dom inte som vi säger?
– Det spelar ingen roll hur genomtänkt informationen är om de fysiska systemen inte fungerar. Sopstationerna måste vara bekväma, rena och även estetiskt tilltalande, säger Gunilla Jarlbro, docent i masskommunikation och verksam vid avdelningen för Medie- och kommunikations- vetenskap vid Lunds universitet.

Formas pocketboksserie är ett led i Formas arbete att kommunicera forskningsresultat. Serien är ett debattforum där forskare klargör dagens kunskaps- och debattläge i viktiga samhällsfrågor. Tidigare utkomna pocketböcker är Är Eko Reko? Genklippet? Torskar torsken? samt Myter om maten.

Välkommen!

Kontaktinformation
OSA senast 21 oktober till Emilie von Essen,
emilie.von.essen@formas.se, 08-775 40 38

Forskningsrådet Formas

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera