Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2004

Var ITiS värt skattebetalarnas pengar?

Under 1999-2002 satsade staten SEK 1,7 miljarder på IT i Skolan (ITiS). Satsningen är unik genom sitt upplägg. Ca 70 000 lärare har fått en dator att använda privat – en kostsam åtgärd som debatterats i press – men de erbjöds inga datorkurser. Istället användes den avsatta kurstiden (35 timmar) till pedagogiska diskussioner ledda av en handledare, och seminarier tillsammans med andra lärararbetslag. Detta gjorde att pedagogiken kom i fokus, och att många lärare lärde sig använda IT

Under 1999-2002 satsade staten SEK 1,7 miljarder på IT i Skolan (ITiS). Satsningen är unik genom sitt upplägg. Ca 70 000 lärare har fått en dator att använda privat – en kostsam åtgärd som debatterats i press – men de erbjöds inga datorkurser. Istället användes den avsatta kurstiden (35 timmar) till pedagogiska diskussioner ledda av en handledare, och seminarier tillsammans med andra lärararbetslag. Detta gjorde att pedagogiken kom i fokus, och att många lärare lärde sig använda IT. Mia Karlsson har just lagt fram en doktorsavhandling om ett lärararbetslag som deltog i ITiS 2000. I avhandlingen beskrivs hur arbetslaget i sig fungerar som drivkraft för lärarnas kompetensutveckling, både vad gäller att lära sig använda IT och att lära genom pedagogiska diskussioner. I och med införandet av IT väcks nya pedagogiska frågor och gamla får nytt liv. Slutsatsen i avhandlingen är att ITiS varit en fungerande modell för lärares kompetens-utveckling på flera områden. Att erbjuda arbetslaget pedagogisk handledning gjorde att pedagogiska frågor kom i fokus. Lärarna var också ålagda att genomföra ett elevorienterat IT-projekt, vilket gjorde att de lärde sig sådant som de måste kunna för att genomföra projektet tillsammans med eleverna. Att kräva att deltagande lärare var organiserade i arbetslag, gjorde det möjligt att använda varandra som resurser för sitt eget lärande. Lärarna anser att det är viktigt att de får hjälp med att lära sig använda IT av någon som är mer kompetent än de är. Men de efterfrågar inte traditionella datorkurser. Lärarna uttrycker en önskan om tillgång till IT-kompetenta människor som kan stötta deras IT-lärande allteftersom de upptäcker vad IT kan användas till – någon som lär dem hur, eller vad, de ska göra. De vill också att tid avsätts för pedagogisk handledning. I pedagogiska diskussioner anser lärarna att det är viktigt att handledaren agerar så lärarnas egna frågor kommer upp, dvs någon som inte bestämmer hur, eller vad, de ska göra. En process har startats genom ITiS. När lärarna fick en egen dator, handledning, seminarier och genomförde ett elevorienterat IT-projekt, blev ITiS i det studerade arbetslaget en katalysator för lärares kompetensutveckling, vad gäller t ex pedagogik, IT och arbetslagsutveckling. Det är rimligt att anta att ITiS-modellen har varit gynnsam för kompetensutveckling på långt fler områden, än om lärarna enbart hade erbjudits traditionella datorkurser. Handledning för lärare och IT-pedagoger är relativt nya företeelser i skolan, som även i framtiden skulle behöva stöttas ekonomiskt om inte den redan gjorda satsningen ska rinna ut i sanden. Skolutveckling tar tid. Nu är det upp till politiker och skolledare att avgöra om ITiS var värt skattebetalarnas pengar. Politiker och skolledare kan stötta lärares lärande genom att även i framtiden erbjuda lärarna handledning och IT-support på lärarnas egna villkor. För ytterligare information kontakta Mia Karlsson på 036-132650 efter den 18 oktober, eller skicka ett mail till mia.k@minmail.net Författare: Mia Karlsson, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet Handledare: Prof. Berner Lindström, IPD, Göteborgs universitet. Tel: 031-7732421 Titel: An ITiS Teacher Team as a Community of Practice Disputation: Fredagen den 29 oktober kl. 13.00 i sal Hb116, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, Gjuterigatan 5 Opponent: Dr. Etienne Wenger, North San Juan, CA. USA

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera