Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2004

Nya fynd i beta-cellen kan utvecklas till diabetesbehandling

Forskare vid Karolinska Institutet presenterar fynd i den insulinproducerande beta-cellen, vilka kan utvecklas till en ny typ av behandling av typ 2-diabetes.

Den spänningsberoende kalciumkanalen i bukspottkörtelns insulinproducerande beta-celler har en viktig roll i regleringen av insulinsekretionen. Denna kanal består av flera komponenter där alfa-komponenten medierar inflöde av kalcium i cellen och beta-komponenten kan modulera denna process. Viktiga beta-komponenter är beta2 och beta3. Den exakta rollen för dessa beta-komponenter i regleringen av beta-cellens kalciumkoncentration och därmed den sofistikerade process som insulinfrisättningen utgör har varit oklar.

Forskare vid Karolinska Institutet har, tillsammans med kollegor i Tyskland, visat att möss där beta3-komponenten tagits bort i bukspottkörtelns insulinproducerande beta-celler har en förbättrad blodsockerreglering. Detta berodde på en mer uttalad sockerstimulerad insulinfrisättning från beta-cellerna vilket i sin tur kunde förklaras av en markant förändrad kalciumhantering hos cellerna. Resultaten presenteras i veckans nummer av tidskriften Cell.

Fynden är viktiga och kan innebära att komponenten beta3 utgör en spännande kandidat vid utveckling av nya och mer effektiva behandlingsprinciper vid typ 2-diabetes. Ett av de stora problemen inom dagens diabetesbehandling är att tillgängliga mediciner har samma effekt vid såväl låga som höga koncentrationer av socker i blodet, vilket innebär en risk för att enskilda patienter kan drabbas av hypoglykemi, ett mycket allvarligt tillstånd. När beta3-komponenten blockeras frisätts insulin bara vid höga blodsockervärden, vilket är den önskvärda effekten.

Publikation:
Removal of Ca2+ channel beta3 subunit enhances Ca2+ oscillation frequency and insulin exocytosis.
Berggren P-O, Yang S-N, Murakami M, et al.
Cell 15 oktober 2004.

För mer information, kontakta:
Professor Per-Olof Berggren, Rolf Lufts Center för diabetesforskning och Institutionen för molekylär medicin, Karolinska Institutet, tel 08-517 757 31 eller mail: per-olof.berggren@molmed.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera