Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2004

Skalbaggar gör störst nytta i ekologiskt jordbruk

Skalbaggar kan bidra till bekämpningen av bladlöss på åkrarna. Störst ekonomisk nytta av baggarna har ett ekologiskt jordbruk med små, obesprutade åkrar, medan ett konventionellt storjordbruk inte kan förvänta sig någon större hjälp.

Utformningen av ett landskap påverkar tillväxten och utbredningen av en djurpopulation. En intressant fråga är vad detta betyder för exempelvis jordbruket eller skyddet av hotade arter. Men det är svårt och dyrt att göra jämförande studier på plats ute i landskapet. Därför använder forskarna matematiska modeller och låter datorer simulera förloppet.

Lars Westerberg, teoretisk ekolog vid Linköpings universitet, har konstruerat en modell som med hjälp av konstgjorda landskap och realistiska rörelsebeteenden beräknar var majoriteten av djuren befinner sig vid säsongens slut. Resultaten presenteras i hans doktorsavhandling.

I vissa landskap koncentreras populationen till områden som djuret har förkärlek för. Sådana lämpar sig bra för bevarande av hotade arter. I andra landskap befinner sig de flesta individer i rörelse mellan omtyckta områden, något som kan vara intressant för jordbrukare. Ett exempel är de bladlusätande skalbaggarna. Ju mer de rör sig i åkrarna mellan omtyckta områden, desto mer bladlöss kan de stoppa i sig.

Lars Westerbergs modell visar att även områden som omger naturreservat är viktiga för vissa arters bevarande. Modellen kan användas för att rangordna naturområden som är viktiga för att bevara en hotad djurart eller för att bedöma effekten av ett ingrepp i landskapet, exempelvis ett vägbygge.

Det är dock vanskligt att överföra resultat från modeller – som alltid bygger på förenkling – till verkliga landskap. I avhandlingen befolkas de stiliserade landskapen av djur som bara reagerar på mängden föda, medan verkligheten är mer komplex än så.

Avhandlingen “Population processes in heterogeneous landscapes” läggs fram fredag 15 oktober kl 9.30 i hörsal Planck, Fysikhuset, LiU Valla.

Kontaktinformation
Lars Westerberg: 013-282459 eller 013-281261, 0707-168685, lawes@ifm.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera