Tema

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2004

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2004 gemensamt till

Finn E. Kydland
Carnegie Mellon University, Pittsburgh och University of California, Santa Barbara, USA, och

Edward C. Prescott
Arizona State University, Tempe och Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA

”för deras bidrag till dynamisk makroekonomisk teori: den ekonomiska politikens tidskonsistens och konjunkturens drivkrafter”

Kontaktinformation
Mer information: www.kva.se och www.nobelprize.org
Kontaktpersoner: Fredrik All, informatör, tel. 08-673 95 63, 070-673 95 63, fredrik@kva.se
och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, evak@kva.se

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2004

 lästid ~ <1 min