Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2004

Var kommer prepositionerna ifrån?

Nya prepositioner utvecklas ur ord som tillhör olika ordklasser. Temat för Elisabeth Romares avhandling är rumsliga prepositioner och hur de uppstod i forn- och medellågtyskan. Sedan de äldsta germanska källorna har allt fler och allt mer specificerade rumsliga prepositioner utvecklats.

När en preposition bildas av ett ord innebär det i princip en grammatikalisering av ordet ifråga, dvs. en betydelseförsvagning, som kan vara mer eller mindre uttalad beroende på prepositionens funktion. Den rumsliga funktionen hos en preposition kan anses vara primär i förhållande till andra funktioner, vilket gör att det är givande att studera de rumsliga prepositionernas utveckling i ett historiskt perspektiv.

En rumslig preposition, i modern högtyska t.ex. in …, zwischen …och gegenüber …, är ett ord vars betydelse till stor del är bibehållen i förhållande till ursprungsordet, ofta ett adverb eller substantiv, och vars grammatikaliseringsgrad således är relativt låg. Ännu lägre är grammatikaliseringsgraden i regel hos rumsliga postpositioner, t.ex. … gegenüber och cirkumpositioner, t.ex. von … aus, eftersom dessa ställningsvarianter ofta utgör steg på vägen inom den process som mestadels men inte alltid resulterar i framförställda prepositioner.

Elisabeth Romare utgår ifrån och modifierar i sin avhandling en semantisk-syntaktisk modell för rumsliga prepositioner utvecklad av Ph. Marcq och använd främst på högtyskt material. Analysen i avhandlingen utgår från syntaktiskt mångtydiga strukturer i modern högtyska. I sådana strukturer, t.ex. er kam mir entgegen, kan det prepositionsliknande ordet entgegen, som befinner sig i skärningspunkten mellan löst sammansatta verb och postposition uppfattas antingen som en del av verbet entgegenkommen eller som postposition i mir entgegen.

Undersökningen av rumsliga prepositioner, liksom mångtydiga strukturer och andra misstänkta fall av prepositionsstatus i forn- och medellågtyska texter från ca 850 fram till ca 1500 – med den omfattande Heliand som äldsta källa – syftar dels till att identifiera och beskriva de processer, som skapar nya rumsliga prepositioner, dels till att ge fördjupade kunskaper om de enskilda forn- och medellågtyska prepositionerna i ett jämförande västgermanskt perspektiv.

Avhandlingens titel: Präpositionen und Präpositionalisierungsprozesse.
Der räumliche Bereich im Alt- und Mittelniederdeutschen.
Disputationen äger rum fredagen den 8 oktober 2004 kl. 10.00
Opponent: Professor Dr. Kurt Braunmüller
Sal T 219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Elisabeth Romare,
tel. +0049551-39 54 90/92 (arb.), e-post eromare@gwdg.de, eromare@tele2.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera