Tema

Läkemedel mot reumatism möjlig hjälp för hjärtpatienter

Åderförfettning, som ligger bakom hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlproblem, är en stor folksjukdom. Kronisk ledgångsreumatism är en annan. Dessa två sjukdomar är helt olika varandra, men har en gemensam nämnare: inflammationen. Forskare vid Lunds universitet visar nu att de kanske också delvis kan behandlas med samma läkemedel.

Kronisk ledgångsreumatism, även kallad reumatoid artrit (RA), beror på inflammation i lederna. Inflammation är egentligen kroppens sätt att bemöta infektioner orsakade av t ex bakterier, men vid ledgångsreumatism överreagerar immunsystemet och ger sig på kroppens egna vävnader.
Inflammation är inblandade också i åderförfettning (ateroskleros, även kallat åderförkalkning). När fett lagrats i blodkärlen och härsknar försöker kroppen göra sig av med fettet genom att tillkalla s k inflammatoriska celler, vita blodkroppar. Men reaktionen blir oftast för stark, så att de vita blodkropparna börjar bryta ner blodkärlens väggar på samma sätt som de vid ledgångsreumatism bryter ner ledernas brosk och ben.
En central roll i inflammationen vid ledgångsreumatism spelas av en signalmolekyl kallad TNF-alfa. Hjärtforskaren Stefan Jovinge visar nu att TNF-alfa är inblandat också vid åderförfettning. Hans forskargrupp utvecklade först en speciell musstam med anlag för denna sjukdom, varpå man slog ut genen för TNF-alfa och fann att mössen fick mindre åderförfettning. Samma resultat fick man genom att ge dessa åderförfettnings-betingade möss ett läkemedel som hämmar TNFs effekt i kroppen. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.
Reumatologen Lennart Jacobsson vid Universitetssjukhuset MAS har tillsammans med reumatologenheterna i Sydsverige samtidigt studerat användningen av nya TNF-hämmande läkemedel för patienter med kronisk ledgångsreumatism. Hos runt 1500 patienter visade det sig att ledsjukdomens symtom blev betydligt mildare, samtidigt som risken för hjärtsjukdomar – som annars är hög hos dessa patienter – sjönk till nästan hälften.
De båda forskargrupperna fortsätter nu sitt på flera sätt unika och internationellt uppmärksammade samarbete. Redan behandlas ungefär en femtedel av alla patienter med ledgångsreumatism i Malmö med TNF-hämmare, och Stefan Jovinge hoppas kunna testa medicinen även på speciella grupper av hjärtpatienter inom något år. Om teorierna håller skulle den i framtiden kunna användas för en stor andel av alla hjärtpatienter.

Mer information Stefan Jovinge, tel 046-222 30 82 eller 070-572 42 44 och stefan.jovinge@stemcell.lu.se, samt Lennart Jacobsson, 040-33 10 00 och
Lennart.Jacobsson@medforsk.mas.lu.se.
Tidskriftsartikeln hittas på http://atvb.ahajournals.org/, skriv in ”Stefan Jovinge” i sökrutan.

Läkemedel mot reumatism möjlig hjälp för hjärtpatienter

 lästid ~ 2 min